Kommune opnormerer efter påbud: DS holder øje

I efteråret 2014 kritiserede DS Assens Kommune for ikke at gøre nok for at rette op på det dårlige arbejdsmiljø i kommunens Børn- og Ungeafdeling. Nu har kommunen vedtaget en opnormering, og DS vil følge op på, om forholdene forbedres.

I marts udstedte Arbejdstilsynet en række påbud til Børn- og Ungeafdelingen i Assens Kommune på grund af dårligt arbejdsmiljø og højt sagspres.

Sagen blev offentligt kendt i slutningen af oktober, da Fyens Stiftstidende fik indsigt i Arbejdstilsynets rapport, hvor det blandt andet fremgik, at socialrådgiverne i afdelingen blandt andet led af ondt i maven og søvnbesvær, og at det kunne skyldes dårlig trivsel på arbejdspladsen.

Ledelsen udtalte i den forbindelse, at man var godt i gang med at efterkomme Arbejdstilsynets påbud og ydermere var tæt på at være i mål.

Medarbejdere: Situationen er ikke forbedret

Det var dog ikke det indtryk, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, Anne Jørgensen, havde. Derfor inviterede hun midt i november samtlige afdelingens medarbejdere til fyraftensmøde for at sikre, at de alle fik lov til at fortælle deres side af sagen.

– På fyraftensmødet tegnede der sig et billede af en meget enig medarbejdergruppe, som følte, at arbejdsmiljøet var enormt dårligt. Der var ingen, der gav udtryk for, at det gik godt med arbejdsmiljøet, fortæller Anne Jørgensen.

DS beskrev medarbejdernes tilbagemeldinger fra fyraftensmødet i et brev, som blev sendt til ledelsen i Assens Kommune og til Arbejdstilsynet.

– Mange medarbejdere følte ikke, at ledelsen selv levede op til kommunens egne retningslinjer for god tone og arbejdsmiljø, siger Anne Jørgensen.

Dansk Socialrådgiverforening blev herefter indkaldt til møde med ledelsen i Assens Kommune. På mødet, som fandt sted 21. november, anbefalede DS, at kommunen fastansatte ekstra socialrådgivere for at komme det store sagspres til livs.

Ny opnormering skal redde arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynets påbud i marts havde i første omgang ført til, at kommunen i oktober opnormerede med en enkelt tidsbegrænset ansættelse.

Ifølge Henrik Juul Kjær, velfærdsdirektør i Assens Kommune, skyldtes ventetiden, at kommunen i forlængelse af påbuddene havde igangsat en sagsgennemgang, som først lå klar omkring starten af oktober.

Denne opnormering var dog ikke nok til at komme problemerne til livs, og 8. december vedtog et enigt Økonomiudvalg at godkende en yderligere opnormering med en fastansat socialrådgiver og endnu en tidsbegrænset ansættelse. I første omgang er der afsat lønmidler til, at de to tidsbegrænsede ansættelser skal vare indtil udgangen af 2015, fortæller Henrik Juul Kjær.

– Vi talte med medarbejderne i afdelingen om den opnormering, vi havde indstillet til, og som nu er blevet godkendt, og mit indtryk er, at der er tilfredshed med den, siger han.

DS vil følge op på sagen

Regionsformand Anne Jørgensen er glad for, at der er kommet en dialog i gang mellem medarbejderne, ledelsen og DS.

– I februar skal vi have et opfølgningsmøde, og her håber og forventer jeg, at vi får en pejling på, om det går den rigtige vej både med arbejdsmiljø og sagstal. Det er under alle omstændigheder en udvikling, vi vil følge nøje.

Henrik Juul Kjær fra Assens Kommune understreger, at man vil arbejde hårdt for at forbedre forholdene i afdelingen.

– Vi arbejder benhårdt efter, at vi skal have en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor der er et fagligt miljø, der er befordrende for både kvaliteten og trivslen. Sammen med de tillidsvalgte vil vi gøre det, der er nødvendigt for, at vi sammen kan nå derhen, siger han.