KTO udsætter at tage stilling til forlig

Forhandlingsfællesskabet KTO har udsat godkendelsen af det overenskomstforlig, som er aftalt med KL og regionerne. Det sker for at understrege utilfredsheden med de manglende realitetsforhandlinger med lærerne. DS bakker op om initiativet.

Forhandlingsfællesskabet KTO har 4. marts truffet den overraskende beslutning at udsætte at tage stilling til KTO-forligene på både det kommunale og regionale område.

Alle organisationer i KTO var enige om, at ingen skal efterlades alene, når der er store udfordringer og problemer. De ser Kommunernes Landsforenings varslede lockout af lærerne – uden at der først har været ført reelle forhandlinger – som et brud på den danske model.

– Den fælles varsling af lockout af en stor del af underviserne i kommuner, regioner og staten, tyder på, at arbejdsgiverne ikke har været interesseret i at føre reelle forhandlinger. Det er et brud på den danske model, og det tager vi afstand fra, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, som sidder med i KTO’s bestyrelse.

Dansk Socialrådgiverforening har også medlemmer, som er omfattet af varsel om  lockout som en del af Moderniseringsstyrelsens lockout over for erhvervsskoleområdet. Det drejer sig om ca. 70 statsansatte socialrådgivere, der er undervisere på SOSU-skolerne. Konflikten kan tidligst træde i kraft 1. april.

DS’ urafstemning udsat

Så snart der optages reelle forhandlinger på undervisningsområdet, vil der blive taget stilling til KTO-forligene.

For Dansk Socialrådgiverforenings overenskomstforhandlinger betyder KTO’s udsættelse af en stillingtagen til forligene, at den planlagte urafstemning er udsat indtil videre, og at der endnu ikke kan fastsættes en ny dato.

De opnåede overenskomstresultater ændres der ikke ved.