DS: Afbureaukratisering må ikke avle mere kontrol

Vær opmærksom på, at afbureaukratisering ikke må føre til mere kontrol og dokumentation. For nok anbefaler Produktivitets-kommissionen afbureaukratisering, men den anbefaler også flere benchmarkinganalyser af indsatsen, advarer DS’ formand.

Hvis den offentlige sektor skal øge produktiviteten, skal der luges kraftigt og systematisk ud i regeljunglen – og der skal måles på og styres efter resultater for borgerne. Desuden skal der være flere frihedsgrader i opgaveløsningen.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen, som den 31. marts præsenterede sin slutrapport.

I rapporten anerkendes det, at bureaukrati er en hæmsko for produktiviteten i den offentlige sektor, og det er der grund til at glæde sig over, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– I Dansk Socialrådgiverforening vil vi selvfølgelig arbejde på at få omsat de gode visioner til virkelighed. Men vejen derhen kan blive en udfordring, for kommissionen foreslår, at bedre resultater skal opnås via for eksempel benchmarkinganalyser af indsatsen, så vi alle i endnu højere grad skal dokumentere vores indsats for at kunne arbejde ud fra ”best practice”. Det udgør en risiko for mere New Public Management. Det har vi bestemt ikke brug for.

Ikke bevis for at udlicitering øger produktiviteten

Produktivitetskommissionen anbefaler også mere konkurrence om offentlige opgaver, og det mener Majbrit Berlau er problematisk.

– Der mangler dokumentation for, at udlicitering af offentlige opgaver forbedrer den offentlige sektor. Tværtimod er der en række eksempler på det modsatte. Den dokumentation og erfaring, der findes, peger i retning af, at øget produktion som følge af udlicitering primært sker på bekostning af medarbejderes vilkår og løn. Derudover indikerer anbefalingen om mere konkurrence, at medarbejdere er mindre produktive, når de er offentligt ansat – en antagelse, som også er udokumenteret.

DS: Overenskomstmæssige forhold skal forhandles

Socialrådgivernes formand undrer sig også over, at kommissionen kommer med en række forslag om at forandre medarbejdernes vilkår og overenskomster.

Overenskomstmæssige forhold kan der som bekendt ikke lovgives om – ændringer i overenskomster skal forhandles, påpeger Majbrit Berlau.

– Endnu engang står vi tilbage med en rapport, som indeholder både pæne ord og fine visioner, men også konkrete forslag, som peger i den forkerte retning. Det er vigtigt, at vi forholder os til anbefalingerne, da sådanne rapporters anbefalinger har det med at blive til virkelighed.

Slutrapportens hovedanbefalinger ventes at udgøre den røde tråd i regeringens nye vækstplan, som forventes offentliggjort i løbet af april.

Læs OAO’ analyse af Produktivitetskommissionens anbefalinger


Mere effektivitet i det offentlige

Ud af Produktivitetskommissionens i alt 25 hovedanbefalinger sætter 10 af dem fokus på at skabe ”gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige”.

De 10 anbefalinger er:

  • Arbejd systematisk med afbureaukratisering og regelforenkling
  • Indgå brede og fleksible offentlige overenskomster
  • Mål på og styr efter resultater for borgerne
  • Øg fokus på tydelig ledelse, motivation og trivsel
  • Skab bedre sammenhænge mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og løn
  • Skab konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til det
  • Gør det attraktivt at byde på offentlige opgaver
  • Inddrag private virksomheder, medarbejdere og brugere i at udvikle og nytænke den offentlige opgaveløsning
  • Inddrag den økonomiske styring, så den fremmer langsigtet planlægning og effektiv udnyttelse af udgiftsrammen
  • Indret afregningsordninger mellem myndigheder, så de understøtter samarbejde og tilskynder til en effektiv arbejdsdeling

Kilde: Produktivitetskommissionens slutrapport