Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mere efteruddannelse

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 3 handler om ’Mere efteruddannelse’.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer TR, AMiR og ledere til i fællesskab at tage fat i de små udfordringer og forebygge, at de vokser sig store. Det er en god ide at kombinere indsatser, der styrker fagligheden, med indsatser, der styrker arbejdsmiljøet, da faglighed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen og påvirker hinanden.

Hvorfor er mere efteruddannelse vigtig?

Efteruddannelse er vigtig, fordi vi skal vedligeholde og udvikle vores kompetencer. Når vi prioriterer at tilegne os ny viden og lære nye redskaber og metoder at kende, så giver det faglig styrke og sikkerhed, og det øger kvaliteten af vores arbejde. Nyansatte og nyuddannede socialrådgivere har et helt særligt behov for at blive hjulpet godt i gang.

I løsningskatalog 3 om ’Mere efteruddannelse’ præsenteres tre forskellige løsningsmetoder:

Læringskultur – peger på metoder til at understøtte et positivt læringsmiljø på arbejdspladsen, så man bevidst fremmer rammer og vilkår, der kan understøtte læring.

Kompetenceudvikling – kan både være uformel læring i dagligdagen eller formaliseret efter- og videreuddannelse. Kataloget peger på række forskellige redskaber, der kan styrke og forbedre kompetenceudviklingen.

Introduktions- og mentorordninger – er forudsætningen for at nyuddannede og nyansatte socialrådgivere kommer godt ind i arbejdsopgaverne og fastholdes på arbejdspladsen. Kataloget henviser blandt andet til KL og DS’ egne materialer ’Nøglen til en god start’.

Hver af løsningsmetoderne præsenteres på én side i kataloget. Der er tre afsnit:

  1. Kom hurtigt i gang – her gengives en enkel metode eller et dialogspørgsmål.
  2. De gode redskaber – her præsenteres og linkes til gode redskaber, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer.
  3. Gå i dybden – her henvises til supplerende materiale, for eksempel film, podcast, artikler, cases.

» Se DS’ materiale om ’Mere fag og arbejdsglæde’: Løsningskatalog 3: Mere efteruddannelse

Kataloget er en del af en større materialesamling, som DS har udarbejdet, der skal hjælpe trioerne til at arbejde for mere fag og arbejdsglæde på socialrådgivernes arbejdspladser. DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø er også vigtig inspiration.