DS’ repræsentantskab har vedtaget resolution om arbejdsmiljø

På DS’ repræsentantskabsmøde i november blev der vedtaget en resolution om arbejdsmiljø med titlen ’Mere fag og arbejdsglæde’.

Resolutionen indebærer, at arbejdsmiljø i de næste to år skal være et højt prioriteret område for Dansk Socialrådgiverforening. Aktuelt arbejdes der med at konkretisere målsætninger og aktiviteter, som hovedbestyrelsen skal tage stilling til. Har du ideer og spørgsmål til resolutionen, så kontakt DS’ regionsformænd eller DS’ næstformand Ditte Brøndum.

» Læs resolutionen.