Prisvindende socialrådgiver: Husk indignationen

Lars Uggerhøj, årets modtager af prisen ’Den Gyldne Socialrådgiver’, opfordrer socialrådgiverne til at huske indignationen i deres tilgang til socialrådgiverarbejdet.

Årets modtager af Den Gyldne Socialrådgiver, ph.d. og professor Lars Uggerhøj, har siden han blev uddannet som socialrådgiver i 1978 markeret sig på flere felter.

Først som socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant og senere som forsker i socialt arbejde. I 2012 blev han som den første socialrådgiver i Danmark professor, og til daglig arbejder han ved på Aalborg Universitet.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, overrakte Lars Uggerhøj prisen på ”Socialrådgiverdage” sidst i november og sagde blandt andet:

– Du er en stærk repræsentant for vores fag. Et fag, som du igennem mange år vedvarende, stædigt og kvalificeret har knoklet for og videreuddannet dig indenfor. Gennem dit arbejde har du været med til at stille skarpt på fagets dilemmaer. Du både udfordrer og provokerer os. Du får os til at grine af os selv samtidig med, at du inspirerer og udvikler os og socialrådgiverfaget.

Indignation og fællesskab

Lars Uggerhøj brænder for praksisforskning og er både nationalt og internationalt kendt for sit arbejde inden for dette område. Han har været med til at oprette Center for forskning i Socialt Arbejde, udvikle Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde og oprette Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde.

På spørgsmålet om, hvad han ser som den største udfordring for faget, nævner han fastholdelse af indignation og fællesskab.

– Grundlæggende kan man sige, at man ikke behøver at være indigneret for at være i faget, men det hjælper. Der ligger gejst, faglighed og forpligtelse i indignationen. Jeg har ikke spor imod det administrative, men det må ikke være det, der overtager og er drivet. Indignationen er med til at sikre, at vi arbejder hen imod, at borgerne får den hjælp, de har brug for, siger Lars Uggerhøj, der blandt andet har forsket i magt og mødet mellem klienter og offentlige myndigheder.

Han ønsker også at værne om fællesskabet:

– Det er vigtigt at bevare fællesskabet omkring faget. Og det er en udfordring at bevare fællesskabet i en tid, hvor der er så mange udkrystalliseringer af det sociale område. Her spiller fagforeningen en væsentlig rolle – eksempelvis er Socialrådgiverdage et flot billede på det faglige fællesskab.

Stadig tæt knyttet til faget

Selv om det er længe siden, at Lars Uggerhøj har arbejdet som socialrådgiver, føler han sig stadig som en af fagfællerne.

– Det er en stor ære at modtage en pris inden for ens fagområde. Selv om jeg har bevæget mig i andre retninger, så føler jeg mig stadig tæt knyttet til faget og har gjort meget ud af forsat at være medlem af Dansk Socialrådgiverforening, fortæller Lars Uggerhøj.

Den Gyldne Socialrådgiver blev uddelt for 14. gang. Ud over statuette og diplom ledsages prisen af 10.000 kr.

Læs portræt af Lars Uggerhøj fra Socialrådgiveren 15, 2012


Blå bog: Lars Uggerhøj

  • Uddannet socialrådgiver i 1978
  • Får som den første socialrådgiver en ph.d.-grad i 1995
  • Var med til at oprette ”Center for Forskning i Socialt Arbejde
  • I 2005 blev han studieleder for landets eneste kandidatuddannelse i socialt arbejde
  • Har udgivet en række bøger og artikler.
  • Er medlem af redaktionen på ”Uden for Nummer”, tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening m.fl.
  • Har forsket meget i magt og mødet mellem klienter og de offentlige myndigheder.
  • Fik i 2012 som første socialrådgiver et professorat.