10 anbefalinger skal sikre bedre tilsyn

Barnet bør vide, hvor det kan henvende sig ved akutte problemer på anbringelsesstedet. Sådan lyder en af KL’s og regeringens anbefalinger, der kommer i kølvandet på Ankestyrelsens kritik af kommunernes tilsyn.

Ledelsen bør sikre klare retningslinjer for godkendelse og tilsyn. Børnenes perspektiver skal inddrages, når der føres tilsyn med anbringelsesstedet. Barnet bør vide, hvor det kan henvende sig ved akutte problemer på anbringelsesstedet.

Sådan lyder tre af i alt ti anbefalinger, som skal forbedre kommunernes haltende tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet. Det er regeringen og Kommunernes Landsforening, der står bag de 10 anbefalinger, som er sendt ud til alle borgmestre.

Anledningen til præciseringen er Ankestyrelsens rapport, som viser, at kommunernes tilsyn med børn anbragt uden for hjemmet halter.

Læs artikel: “Ankestyrelsen: For få børnesamtaler og tilsynsbesøg

DS: Tilfreds med at reglerne indskærpes

Dansk Socialrådgiverforenings formand Bettina Post er tilfreds med, at de eksisterende regler indskærpes.

– Det er fornuftigt, at anbefalingerne præciserer og strammer op, frem for at der indføres nye regler på området, siger Betina Post og tilføjer:

– Det kan undre, at det skulle være nødvendigt at fortælle kommunerne, at dette her er deres ansvar, at det er en god idé at formulere nogle klare retningslinjer for tilsynet, og at der skal reageres på faresignaler. Men vi har jo tidligere set, at den slags skrivelser faktisk medfører ændret adfærd i kommunerne, så hvis det kan hjælpe, er det klart at foretrække frem for nye bureaukratiske krumspring.

Tilsynsportal med værktøjskasse

De ti anbefalinger lanceres sammen med en række redskaber på Servicestyrelsens Tilsynsportal, hvor der er tilsynsskabeloner, interviewguides og en værktøjskasse for tilsynsførende.

Målet er at give kommunerne konkret støtte i arbejdet med at forbedre kvaliteten af tilsynet med de anbragte børn.