Har du kolleger, som er i øget risiko for alvorlig eller langvarig COVID-19-sygdom?

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne til personer i øget risiko. Sundhedsstyrelsen vurderer, at langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, hvis der tages særlige forholdsregler om skærpet hygiejne og afstand. Det fremgår af vejledningen, at medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til kolleger og borgere.

Hjælp din kollega til at komme i dialog med arbejdsgiveren, så der foretages en konkret vurdering af arbejdsforholdene, og om hvilke muligheder der er for at sikre afstand til kollegaer/borgere, eventuelt ved at skabe afstand ved anvendelse af barrierer.

Hvis arbejdsgiveren og medarbejderen i øget risiko vurderer, at det ikke er muligt at reducere smitterisiko gennem øget afstand eller barrierer, skal man afsøge mulighederne for omplacering til andre arbejdsopgaver, herunder mulighederne for hjemmearbejdsplads. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan fraværsmelding komme på tale. I dialogen skal indgå den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Hvis det ikke kan lade sig gøre at tilrettelægge arbejdet, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt for personer i risikogruppen, er der indført en midlertidig ret til sygedagpenge.

Sundhedsstyrelsen har en lang række konkrete anbefalinger til arbejdspladserne, der kan give personer i øget risiko mulighed for at være på arbejdspladsen. De handler blandt andet om ekstra god hygiejne, undgåelse af bl.a. offentlig transport i myldretiden og anvendelse af mundbind eller visir, hvis afstand på 2 meter ikke kan lade sig gøre.

» Læs mere