Sygedagpenge til medarbejdere i øget risiko

Personer med øget risiko ved COVID-19 og deres pårørende har med en midlertidig ændring til sygedagpengeloven fået mulighed for at blive væk fra arbejdet, hvis det er risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge.

Denne ordning skal skabe tryghed for medarbejdere med øget risiko og deres pårørende, så de ikke skal føle sig presset til at gå på arbejde eller at sige deres arbejde op i denne svære tid. Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19.

Personer med øget risiko

Den særlige risikogruppe omfatter personer, der lider af følgende sygdomme og tilstande (listen er yderligere specificeret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside):

Høj alder

 • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Overvægt

 • Personer med BMI over 35
 • Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

Nedsat immunforsvar, fx

 • Medfødt eller erhvervet
 • Immunhæmmende behandling

Følgende sygdomme og tilstande

 • Svær hjertekarsygdom
 • Svær eller alvorlig lungesygdom
 • Kræftsygdomme
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer
 • Diabetes, der er dårligt reguleret
 • Fremskreden demenssygdom
 • Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft.

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip).

Mere om ordningen

Medarbejdere, der fritages for deres arbejdsforpligtelse, fordi de ikke kan varetage deres arbejde på grund af øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, har midlertidigt ret til sygedagpenge. Samme ret får pårørende, der deler husstand med og har en familiemæssig tilknytning til en person i øget risiko. Hvis arbejdsgiveren betaler løn under fraværet, modtager arbejdsgiveren sygedagpengerefusion.

Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at medarbejderen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Den lægelige vurdering foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvilke personer der er er i øget risiko.

Medarbejderen skal desuden kunne fremlægge en erklæring fra sin arbejdsgiver, hvor denne erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre medarbejderens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Medarbejderen skal i dialog med arbejdsgiveren vurdere de konkrete arbejdsforhold og mulighederne for at reducere smitterisikoen fx ved at sikre afstand til kollegaer, borgere og kunder evt. gennem barrierer og ved at sikre muligheden for håndhygiejne. Hvis arbejdsgiveren og medarbejderen vurderer, at det ikke er muligt at reducere smitterisikoen, skal muligheden for omplacering, herunder for hjemmearbejde, undersøges. Hvis dette ikke er muligt, får man ret til fravær fra arbejdet.

Pårørende skal ligeledes dokumentere, at de er pårørende til en person, der efter lægelig vurdering er i øget risiko, og fremlægge en erklæring fra sin arbejdsgiver, hvor denne erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne på en sådan måde, at arbejdet kan udføres efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ordningen ophører den 31. august 2020. Aftalepartierne er enige om at mødes forud for ordningens udløb for at drøfte aktiviteterne på ordningen.

Læs mere om ordningen her.