Næstformænd på facebook: Vi er uenige om midlerne

De to kandidater til næstformandsposten i Dansk Socialrådgiverforening, Niels Christian Barkholt og Birthe Povlsen, er forenede i kampen for socialrådgivernes løn- og arbejdsvilkår. Men de har vidt forskellige bud på, hvordan det mål bedst nås.

De to kandidater til næstformandsposten i Dansk Socialrådgiverforening krydsede mandag den 6. oktober klinger på Dansk Socialrådgiverforenings facebook-side. Hele dagen kunne medlemmerne stille dem spørgsmål om deres valgplatform, og den chance var der flere, der greb.

Det er medlemmerne, der via afstemning  på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside afgør, om siddende næstformand Niels Christian Barkholt bliver genvalgt, eller om det bliver udfordreren, det mangeårige hovedbestyrelsesmedlem, Birthe Povlsen, som fremover skal være næstformand for socialrådgivernes fagforening.

Enige om målet, uenige om vejen

I debatten var de to kandidater enige om vigtigheden af at styrke socialrådgivernes løn- og arbejdsvilkår. Men de lagde ikke skjul på, at de havde forskellige strategier for, hvordan denne opgave bedst kunne løses.

Det viste sig blandt andet i de to kandidaters svar til socialrådgiver Sandra Krebs-Hille, som spurgte:
”Hvilken forskel vil det gøre for DS som fagforening og for det menige medlem, at det bliver netop dig, der bliver/forbliver næstformand efter valget?”

Attraktiv fagforening i fremtiden

Niels Christian Barkholt lagde vægt på, at DS og socialrådgiverne skal kunne dokumentere værdien af socialrådgivernes arbejde målrettet.

– Det vil også give mere i løn, når vi viser den værdi, vi skaber generelt og på arbejdspladserne. Samlet set vil det give et professionsløft, og det vil føre til en større og vigtig faglig udvikling, som alle socialrådgivere tænder på og kan være en del af. Sådan skaber vi en fagforening, der også er attraktiv i fremtiden, sagde han blandt andet.

Samtidig lagde han vægt på de samarbejder, han har etableret med blandt andre embedsmænd i Socialministeriet.

– Det skal vi arbejde videre med og dermed sikre større indflydelse. Strategiske samarbejder er afgørende for at varetage socialrådgivernes interesser.

Desuden påpegede han, at han og formand Majbrit Berlau tilsammen dækker både bredt og i dybden grundet deres forskellige kompetencer og interesseområder.

Aftalesystem skal sikre alle

Birthe Povlsen lagde vægt på vigtigheden i at anvende det aftalesystem, som fagbevægelsen har kæmpet for i form af overenskomster og rammeaftaler om for eksempel trivsel og sundhed på arbejdspladsen samt kompetenceudvikling.

– For mig at det vigtigt, at vi har et system, som sikrer alle socialrådgivere for eksempel kompetenceudvikling. Ikke kun de socialrådgivere, som er fremme i skoene og taler udvikling, men også dem, som sikrer den daglige drift. Det samme gør sig gældende i forhold til lønforhandling – aftalesystemet er med til at sikre, at alle socialrådgivere får lønudvikling og ikke kun dem som ledelsen ser lyset i, var en af hendes pointer.

Hun understregede, at hun i en årrække har sat fokus på, at DS skal arbejde for at sikre en vidensdagsorden i socialt arbejde.

Samtidig lagde hun vægt på sine mange års forhandlingserfaring, som hun ser som en vigtig støtte til formandens virke.

Stadig mulighed for at stemme

Desuden svarede de to kandidater blandt andet på spørgsmål om, hvordan de vil bidrage til at sikre socialrådgiverne bedre arbejdsvilkår, og hvad de vil gøre for at bevare eller fremme socialrådgiverstillinger på det regionale område.

Det er medlemmerne, der afgør, om siddende næstformand Niels Christian Barkholt bliver genvalgt, eller om det bliver udfordreren, det mangeårige hovedbestyrelsesmedlem, Birthe Povlsen, som fremover skal være næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

Der er desuden kampvalg til hovedbestyrelsen, der også har debatteret på Dansk Socialrådgiverforenings facebook-side.