Leder: Velkommen til vores statslige tillidsvalgte kollegaer!

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 23. juni 2021.

Dette TR-nyhedsbrev plejer at blive sendt til tillidsvalgte på det private, regionale og kommunale område i Region Syd – men fra nu af også på det statslige. Der skal derfor lyde et hjerteligt velkommen!

Ved årsskiftet overgik det statslige område fra at blive betjent af medlemsafdelingen i København til regional betjening.

Som ved enhver anden organisationsændring har og vil det fortsat kræve dialog, inddragelse og justeringer for at få det bedst mulige ud af ændringen. Mit ønske er, at DS er en relevant og nærværende fagforening for alle vores medlemsgrupper – og her spiller I tillidsvalgte en afgørende rolle. I DS Region Syd har vi derfor været optaget af, hvordan vi fik startet samarbejdet op, så vi netop får lyttet til og brugt hinanden relevant.

I efteråret 2020 var vi heldige at ansætte Karina Madsen som konsulent. Heldige, fordi Karina har arbejdet og været TR på det statslige område samt været ansat som konsulent på det statslige område i medlemsafdelingen. Karina kan og skal selvfølgelig ikke varetage betjeningen af det statslige område alene, og hun bliver derfor flankeret af Crispin Rosenkrantz Lake og Ulla-Brit Sieverts. Crispin er konsulent for lederne, mens Ulla-Brit har en arbejdsplads og i øvrigt supplerer Karina i forhold til basisstillingerne.

Konsulenterne fra de tre DS-regioner har et mødeforum, hvor de på tværs af landet ”nørder” konsulentbetjeningen af det statslige område.

De statslige arbejdsmiljørepræsentanter betjenes af Lone Johannsen og Tina Pedersen, som betjener alle arbejdsmiljørepræsentanter i DS Region Syd.

Vi startede med at ringe og præsentere os. Herefter er det gået slag i slag med afholdelse af frokostmøder, orienteringsmøde om OK21, lokale forhandlinger og senest en generalforsamling. Jeg og konsulenterne ønsker at understøtte de dagsordener, der er relevante på netop jeres arbejdspladser og jeres fagområder.

I skal ikke kun bydes velkommen i TR-nyhedsbrevet. I er også meget velkomne i Facebookgruppen ”Dansk Socialrådgiverforening – Region Syd”, hvor I og alle de andre områder er velkommen til at dele og hente viden! Aktiviteterne, som I kan tilmelde jer via hjemmesiden, håber vi også at mødes omkring!

Sidst, men ikke mindst: god sommer til alle i Region Syd!

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd