Ny undersøgelse: Socialrådgivere hårdt ramt af arbejdspres og stress

Hver tredje socialrådgiver er ofte eller hele tiden stresset. Og knap 60 procent oplever, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde. Det viser en ny undersøgelse fra FTF. Socialrådgivernes formand er stærkt bekymret over de høje tal og efterlyser klare regler for psykisk arbejdsmiljø.

At socialrådgivere, politibetjente og ansatte i SKAT har susende travlt på jobbet kommer sikkert ikke bag på nogen. Nu dokumenterer en ny undersøgelse, at arbejdspresset blandt FTF’ere er bekymrende højt – markant højere end blandt lønmodtagere generelt – og at socialrådgivere er særligt hårdt pressede på jobbet.

Mens hver femte FTF’er er stresset ofte eller hele tiden, så gælder det hver tredje socialrådgiver. Og godt hver tredje FTF’er – 36 procent – angiver, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde. Det tilsvarende tal for socialrådgiverne er 59 procent.

Det er Dansk Socialrådgiverforenings hovedorganisation, FTF, som står bag den nye undersøgelse ”FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – hovedresultater og konsekvenser for sygefravær og sygenærvær”.

Dansk Socialrådgiverforening har fået lavet et udtræk af de specifikke tal for socialrådgivere, som er en del af datamaterialet for den netop offentliggjorte undersøgelse. Senere i år bliver DS’ egen arbejdsmiljørapport offentliggjort.

Arbejdspres fører til flere sygedage

Af de FTF’ere, der oplever stress, angiver ni ud af ti, arbejdet som den væsentligste årsag. Og undersøgelsen dokumenterer, at FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø på en række områder er belastet i en sådan grad, så det fører til øget sygefravær.

Hvor 16 procent af FTF’erne har haft sygefravær det seneste år på grund af det psykiske arbejdsmiljø, så gælder det for 22 procent af socialrådgiverne. Og samlet set har FTF’erne flere sygedage end lønmodtagere generelt. Omregnes sygefraværet til sygedage ser billedet sådan ud: Hvor danske lønmodtagere i snit har 1,4 sygedag pr. år på grund af det psykiske arbejdsmiljø, så har FTF’erne 2,6 sygedage – næsten dobbelt så mange. Og kigger man særskilt på socialrådgiverne, så har de 3,8 sygedage pr. år på grund af psykisk arbejdsmiljø.

Socialrådgivere går syge på job seks dage om året

Undersøgelsen viser, at det ikke alene er sygefraværet, men også risikoen for, at man går syg på arbejde, der stiger, når arbejdsmiljøbelastningen vokser. Således er 62 procent af FTF’erne gået syge på arbejde inden for det seneste år.

Det svarer til, at de i gennemsnit er gået syge på arbejde i 4,8 dage i det seneste år. For socialrådgivere et det tilsvarende tal 6,1 dage.

Der peges på en række forhold, som kan føre til, at man møder op på jobbet, selv om man er syg: En stor arbejdsmængde og høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan betyde, at man oplever et stort behov for at få løst opgaverne med borgerne, og derfor går syg på arbejde. Og hensynet til kollegerne vejer også tungt.

» Læs artiklen: Pres på socialrådgivere: ”Jeg var simpelt hen ved at dø af stress” .

DS: Alarmerende høje tal

At socialrådgiverne i så høj grad er ramt af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, bekymrer formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, og det gør hende også vred.

– Det er alarmerende høje tal. Der er meget, som tyder på, at arbejdsgiverne ikke tager deres ansvar for arbejdsmiljøet tilstrækkelig alvorligt, når så mange socialrådgivere bliver stressede og syge. Det skal – ifølge loven – være sikkert og sundt at gå på arbejde. Det er det ikke for socialrådgiverne. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal være 50 år på arbejdsmarkedet. Det hænger simpelt hen ikke ordentligt sammen.

Hun understreger, at konsekvenserne af et dårligt psykisk arbejdsmiljø også rammer borgerne.

– Vi har så mange hamrende dygtige socialrådgivere, som brænder for deres fag, men de har alt for mange borgere, de skal tage sig af. Arbejdspresset er mange steder så højt, at det i praksis ikke er muligt at bringe vores faglighed i spil på den mest optimale måde – og det kan vi som samfund ikke være bekendt over for borgerne.

Fokus på arbejdsmiljø ved OK18

Socialrådgivernes formand forventer, at arbejdsgiverne – Danske Regioner og KL – vil tage resultatet af den nye undersøgelse meget alvorligt. Og det vil hun også gøre klart, når hun sidder ved forhandlingsbordet i forbindelse med OK18.

– Vi stiller krav om årlige lokale forhandlinger om antallet af sager for de kommunalt ansatte socialrådgivere. Vi stiller også krav om ordentlige introduktionsforløb for nyuddannede socialrådgivere og bedre seniorrettigheder til vores ældre kolleger, siger Majbrit Berlau.

» Læs mere om DS’ OK-krav her.

Klare regler for psykisk arbejdsmiljø efterlyses

Undersøgelsen offentliggøres samtidig med, at regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø arbejder på at komme med anbefalinger til politikerne på de stigende problemer med især det psykiske belastninger på jobbet.

Majbrit Berlau efterlyser i den kontekst en bedre lovregulering af det psykiske arbejdsmiljø:

– Ifølge arbejdsmiljøloven er det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ligestillede. Der er mange bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet om fysisk arbejdsmiljø – altså om røg, støj og møg – men der findes ingen bekendtgørelser om det psykiske arbejdsmiljø. Det er der i den grad brug for. I Sverige har man for nylig lavet en sådan bekendtgørelse, og selv arbejdsgiverne er glade, for nu ved de, hvad de har at rette sig efter.


DS’ krav til et bedre psykisk arbejdsmiljø

På baggrund af FTF-undersøgelsens alarmerende tal om socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø kræver Dansk Socialrådgiverforening, at:

  • Lovgivningen skærpes, så psykisk arbejdsmiljø reelt bliver ligestillet med fysisk arbejdsmiljø.
  • Vi får årlige lokale forhandlinger i kommunerne om sagstal.
  • Arbejdstilsynet får tilført ressourcer i stedet for besparelser – så de får ordentlige muligheder for at kontrollere arbejdspladsernes arbejdsmiljø.
  • Ledere med personaleansvar får obligatorisk uddannelse – så de bliver klædt bedre på til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Ny Facebookside: #JobUdenStress

Du kan være med til at bekæmpe stress og kræve politisk handling ved at like www.facebook.com/JobUdenStress/.
Del dine oplevelser med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø ved at bruge #JobUdenStress på Facebook og Twitter.

Det er FTF, som har lanceret kampagnen Job Uden Stress.

Læs mere om socialrådgivernes arbejdsmiljø i Socialrådgiveren 2/18, som udkommer 12. februar.