En sejr for ytringsfriheden – men vi er ikke i mål

Det er meget positivt, at et flertal blandt de politiske partier er blevet enige om en aftale, der skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er dog vigtigt at understrege, at aftalen ikke er et quickfix, som løser alle problemer, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

”Det er helt almindelig kendt, at man skal holde sin mund, hvis man ikke vil fyres”.

Sådan lød det fra en socialrådgiver, da Dansk Socialrådgiverforening for nylig spurgte 1500 medlemmer om, hvordan vi som socialrådgivere oplever muligheden for at ytre os frit. Undersøgelsen understregede også, at udsagnet langt fra er enkeltstående. Cirka hver tredje socialrådgiver oplever jævnligt kritisable forhold, som offentligheden burde få kendskab til, men kun et fåtal ytrer sig offentligt.

Det er afgørende, at det fx kommer frem i lyset, hvis der mangler tid til at tage en samtale med et anbragt barn, eller kommunen blokerer for den fagligt korrekte indsats på grund af økonomi, understreger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Derfor er det meget positivt, at et flertal blandt de politiske partier er blevet enige om en aftale, der skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er et vigtigt signal at sende, siger han.

Udover et nyt lovforslag, der lovfæster ytringsfriheden, sættes der også en række initiativer i søen, som skal øge kendskabet blandt offentligt ansatte til deres ytringsfrihed.

– Det er dog vigtigt at understrege, at aftalen ikke er et quickfix, som løser alle problemer. Hos Dansk Socialrådgiverforening har vi medlemmer, som oplever negative konsekvenser, fordi de ytrer sig kritisk. For eksempel i form af en tjenestelig samtale eller pres fra den øverste ledelse eller politikere i byrådet. Det er helt uacceptabelt! Det skaber en tavshedskultur, som skjuler problemerne for offentligheden, siger han.

Det er derfor ifølge Mads Bilstrup ærgerligt, at der ikke kunne findes flertal for SF’s gode forslag om omvendt bevisbyrde og øget kompensation i sager, hvor ansatte udsættes for repressalier.

– Alligevel er aftalen et vigtigt skridt på vejen, og forhåbentligt vil det øgede fokus betyde, at flere socialrådgivere har lyst til at dele deres oplevelser om det, som er svært. For det er vigtigt. Både for de udsatte borgere, som vi som socialrådgivere hjælper, og for vores egne arbejdsvilkår, siger Mads Bilstrup.