REGIONSLEDER: Brug din ytringsfrihed

"Med ytringer kan vi påvirke vores fag."

REGIONSLEDER: Brug din ytringsfrihed

”Hovedudvalget opfordrer medarbejdere, ledere samt politikere i Nyborg Kommune til fremover at undlade at kommentere på anonyme henvendelser, da det ikke bidrager konstruktivt”.

Sådan lød en mail til alle ansatte i Nyborg Kommune i september, hvor de blev opfordret til ikke at udtale sig anonymt til pressen om arbejdsmiljøforhold. Medarbejdere, fagforeninger og folketingspolitikere har rettet kritik mod kommunen, som siden har beklaget og understreget, at alle ansatte i Nyborg Kommune har ret til at udtale sig til pressen inden for rammerne af ytringsfriheden.

Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, og i oktober udtalte han tilfredshed med kommunens præcisering af, at ytringsfrihed gælder alle medarbejdere. Der burde aldrig have været tvivl. Offentligt ansatte må deltage i den offentlige debat på egne vegne og udtrykke personlige meninger om eget arbejdsområde eller ressourcespørgsmål såsom nedskæringer, og dette både på skrift og i tale.

Så hvorfor holder vi os nogle gange tilbage? Er det tavshedspligten, loyalitetspligten eller frygt for konsekvenser, der spøger?

Jeg oplever, at vi socialrådgivere mestrer at tage vare på fortrolige oplysninger og repræsentere vores arbejdsplads på en konstruktiv måde. Som det også står i DS’ vejledning om ytringsfrihed, må vi ikke fremlægge tavshedsbelagte oplysninger, komme med ærekrænkende udtalelser, være urimeligt grove eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger.

Jeg opfordrer til, at vi bruger den udstrakte ytringsfrihed, vi som offentligt ansatte socialrådgivere har!

Det er os, der ved, hvordan vi skal opdage, forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det, har vores samfund brug for, bliver almen kendt og anerkendt.

Det er os, der ved, hvilke konsekvenser en ulovlig praksis har, og derfor har vi en særlig faglig og etisk forpligtelse til at sige fra. Det er os, der ved, hvilke problemer en uhensigtsmæssig lovgivning eller besparelser har for medarbejdere, borgere og samfund.

Med vores ytringer kan vi påvirke vores fag, vores arbejdspladser, borgerens situation og vores samfund i en positiv retning. Derfor er det så afgørende, at vi bruger vores ytringsfrihed – og at arbejdsgivere ikke forsøger at knægte den!

Kontakt din TR, hvis du har brug for sparring. Læs ’Sig det højt – Guide til ytringsfrihed’ på socialraadgiverne.dk/ytringsfrihed