Ytringsfrihed

Det er vigtigt, at vi socialrådgivere blander os i debatten. Men hvad skal du være opmærksom på? Hvad gør du, hvis du oplever ulovlig praksis på din arbejdsplads? Eller hvad med tavshedspligten? Læs mere her eller kontakt DS.

Loven beskytter

Som socialrådgiver er du beskyttet af lovgivningen, når du ytrer dig på egne vegne i den offentlige debat. Beskyttelsen gælder også tekst, tale, billeder, billedsprog, beklædning, møder, interviews, læserbreve, debatindlæg og kunstneriske udtryksformer.

Læs folderen “Sig det højt – guide til din ytringsfrihed”

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.