Socialrådgiveren 07/22

Indhold

Mit hadeord: Genberegning

Af Annemarie Nonbo Sørensen, socialrådgiver og ydelsessags­behandler, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune, hvor hun også er tillidsrepræsentant.

”Familierne venter for længe på hjælp”

Gennem sit arbejde i Den Sociale Døgnvagt møder Pia Hansen både pressede kolleger i kommunerne – og pressede familier. Derfor sagde hun ja til at være med i kampagnen ”Er det mig – som skal mangle en kollega?”

Guiden: Forebyg usundt arbejdspres

Socialrådgivere er den anden mest stressede faggruppe, og stor arbejdsmængde og tidspres er for mange de bagvedliggende årsager til stress. Guiden giver dig en række gode råd til, hvordan du – sammen med dine kolleger og ledelse – håndterer et højt arbejdspres.

Profession: Misvisende jobtitler svækker fagets omdømme

Det er forståeligt, at for eksempel jobcentre vil ensrette medarbejdernes titler, mener Helle Antzcak fra Københavns Professionshøjskole. Men det risikerer at svække den enkelte socialrådgivers orientering mod fagets kvalitetsstandarder og etiske normer. Det kan gå ud over den samlede profession.

Profession: Gør titlen en forskel?

Hvad betyder det for mødet med borgerne og for socialrådgivernes faglige identitet, når titlen socialrådgiver ikke bruges? Det har vi spurgt både socialrådgivere og borgere om.

Analyse: Færre lever i hjemløshed

Hjemløsheden i Danmark er faldet 10 procent de seneste tre år. Det er især ­antallet af gadesovere og antallet af unge i hjemløshed, der er på retur, viser VIVEs kortlægning af hjemløshed 2022.

LEDER: Tak for tilliden!

"Bedre arbejdsvilkår og ordentlige betingelser for det sociale arbejde har været omdrejningspunktet for mit arbejde i DS de seneste 20 år."

PRAKSISKLUMMEN: Livtag med vilde problemer

"Lad os huske at hylde alle de mange socialrådgivere, som i praksis tager livtag med de store vilde problemer - og som drives af de gode socialfaglige løsninger. "

Jura: Visitation til et ”lille” fleksjob

Kommuner etablerer fleksjob i langt færre timer, end borgerne reelt kan arbejde. Og det er ikke altid klart for borgeren, at der er tale om et ”lille” fleksjob, hvor deres arbejdsevne inden for en rimelig periode skal kunne udvikles.

Erstatning efter voldssag: “Jeg blev holdt i hånden hele vejen”

I 2018 var socialrådgiver Karin Kambskard udsat for tre voldelige episoder fra samme patient, mens hun arbejdede på de særlige pladser på Oringe i Vordingborg. Fire år efter er sagen afsluttet. Med hjælp fra Dansk Socialrådgiverforening har hun fået anerkendt sin arbejdsskade og har fået erstatning for både varigt mén og tab af erhvervsevne.