Guiden: Forebyg usundt arbejdspres

Socialrådgivere er den anden mest stressede faggruppe, og stor arbejdsmængde og tidspres er for mange de bagvedliggende årsager til stress. Guiden giver dig en række gode råd til, hvordan du – sammen med dine kolleger og ledelse – håndterer et højt arbejdspres.

4 råd om at sikre trivsel trods travlhed

Selv om det kan være svært i en travl og ofte uforudsigelig arbejdsdag,
er det vigtigt at forebygge konsekvenserne af at arbejde for intensivt
eller for meget. Det kan du gøre ved at følge fire råd:

 1. Kend dine personlige tegn på, at du oplever stor arbejdsmængde og tidspres, så du kan sige stop, inden du bliver syg.
 2. Hold pauser og skab variation i arbejdet – sørg for restitution. Og vær opmærksom på, at restitution er meget mere end pauser. Det handler også om mulighed for fagligt samspil og fysisk eller mentale pusterum.
 3. Registrer din arbejdstid, herunder overarbejde, korrekt og kontakt din leder, hvis du ikke kan nå dine arbejdsopgaver. Du har pligt til at gøre din leder opmærksom på det, hvis du har problemer.
 4. Bidrag til at I har en åben kultur på arbejdspladsen, hvor I kan fortælle om problemer. Søg støtte hos kolleger, så du ikke står alene, og giv støtte til kolleger, så de ikke står alene.

Stærkt signal om forebyggelse

Arbejdstilsynet har samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én ny bekendtgørelse, som trådte i kraft i 2020 – og som har et stærkt fokus på arbejdsgiverens ansvar for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Efterfølgende har Arbejdstilsynet udgivet en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres på arbejdspladsen. Vejledningen er den første af i alt tre nye vejledninger, som beskriver reglerne i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Dansk Socialrådgiverforening har bidraget til indholdet i både bekendtgørelse og vejledninger via FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

» Læs hele AT-vejledningen ’Stor arbejdsmængde og tidspres’ på at.dk.
» Læs Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø på at.dk.


Stop ubalancen mellem opgaver og tid

Hvis du oplever en ubalance mellem det arbejde, du skal udføre, og den tid, du har til rådighed, og du bliver bekymret for dit helbred, skal du gå i dialog med din leder. Herunder fem punkter, som du skal være opmærksom på.

 • Bed din leder om hjælp til at prioritere arbejdsopgaverne, hvis du oplever for stor arbejdsmængde og tidspres – og gør det skriftligt.
 • Registrér konsekvenserne af for stor arbejdsmængde og tidspres i dagbog eller journalnotat – både konsekvenserne for dig selv og for arbejdet – herunder konsekvenserne for borgerne.
 • Skriftlighed sikrer dokumentation i tilfælde af, at det udvikler sig til en sag,
 • Informér altid din tillids­repræsentant og/eller arbejdsmiljø­repræsentant – især hvis din leder ikke handler på ­problemet.
 • Gå til læge, hvis du er bekymret for dit helbred.

Tegn på stor arbejdsmængde og tidspres

Hos den enkelte

 • Problemer med koncentration, hukommelse eller manglende overblik
 • Nedsat humør og øget irritabilitet
 • Oplevelse af faglig ­utilstrækkelighed
 • Tendens til at isolere sig socialt
 • Manglende overskud til aktiviteter uden for arbejdet
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet uden for arbejde
 • Søvnproblemer

På arbejdspladsen

 • Vigtige opgaver bliver ikke udført
 • Vigtige frister bliver ikke overholdt
 • Service- og kvalitetsmål bliver ikke overholdt
 • Fejl i arbejdet
 • Kritik af arbejdet
 • Konflikter og samarbejdsproblemer
 • Klager fra borgere og samarbejdspartnere
 • Ikke tid til at holde pauser
 • Der arbejdes i mange timer
 • Der sker ulykker og nær-ved-ulykker
 • Højt sygefravær eller høj personaleomsætning

Definition af Stor arbejdsmængde og tidspres

I bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø defineres stor arbejdsmængde og tidspres som en ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet.

For at der er tale om stor arbejdsmængde og tidspres, skal ubalancen medføre, at ansatte arbejder intensivt, for eksempel i højt tempo eller uden pauser til restitution, eller mange timer, som kan påvirke muligheden for restitution.

Kilde: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø


Hent inspiration i DS’ materialer

 • Få flere ideer til at håndtere for stor arbejdsmængde og tidspres i Dansk Socialrådgiverforenings materiale ’Mere fag og ­arbejdsglæde’, ’Løsningskatalog nr. 4. Mindre arbejdspres og stress’ på ­socialraadgiverne.dk/merefagogarbejdsglaede
 • DS’ vejledende sagstal er en hjælp til dialogen på arbejdspladsen om sagstal, normering og organisering af arbejdet. Læs mere på
  socialraadgiverne.dk/sagstal
 • DS’ hjemmeside indeholder råd om at forebygge og håndtere ­arbejdsrelateret stress. Læs mere på socialraadgiverne.dk/stress

Har du brug for hjælp til at forebygge eller håndtere højt arbejdspres, så kontakt din leder, din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant. Du kan også kontakte din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.
» Se socialraadgiverne.dk/kontakt