”Familierne venter for længe på hjælp”

Gennem sit arbejde i Den Sociale Døgnvagt møder Pia Hansen både pressede kolleger i kommunerne – og pressede familier. Derfor sagde hun ja til at være med i kampagnen ”Er det mig – som skal mangle en kollega?”

”Familierne venter for længe på hjælp”

Foto: FH

Pia Hansen har lige nået at sove fem timer efter nattens vagt i Den Sociale Døgnvagt i København. Vagten var en af de mere rolige. Der var et opkald om en ung, der ikke var kommet tilbage til et opholdssted – og en ung kvinde, der var blevet smidt ud hjemmefra. Hun var ikke fra København, så efter en samtale blev hun henvist til sin egen kommune.

I kommunen skal den unge kvinde snakke med en socialrådgiver – og det er især arbejdspresset hos socialrådgiverne i kommunerne, der var medvirkende til, at Pia Hansen sagde ja til at være en af socialrådgiverne i fagbevægelsens kampagne ”Er det mig – som skal mangle en kollega?”, som sætter fokus på konsekvenser af besparelser på den offentlige sektor.

– Vi kan mærke, at de er pressede ude i børn- og ungecentrene. Vi kan mærke, at kollegerne mangler derude. Vi møder oftere de samme familier igen og igen i Den Sociale Døgnvagt, og som har sværere ved at få den hjælp og støtte, de har brug for. De har sværere ved at få fat i deres socialrådgiver – og det er jo fordi, der er meget travlt. Og problemer, der måske i udgangspunktet kunne klares med et kort familiebehandlingsforløb, ender måske med at eskalere, fordi familierne skal vente for længe.

Store konsekvenser

Pia Hansen synes også, at socialrådgiverne indimellem bliver lidt overset mellem for eksempel sygeplejersker, pædagoger og folkeskolelærere.

– Vi er en faggruppe, hvor det faktisk har store konsekvenser, hvis vi ikke var der. Vi kan jo vælge at sige vores stillinger op og søge et andet sted hen. Taberne er de børn og familier, der har det dårligst. Vi har jo med en relativt lille og ret udsat gruppe at gøre, og de er ikke i stand til at mobilisere og skabe opmærksomhed om manglen på socialrådgivere på samme måde som forældre i daginstitutioner eller pårørende til ældre på plejehjem.

Berusede forældre

Hun møder selv de sårbare familier hver gang, hun er på vagt.

Det kan være som repræsentant for de sociale myndigheder hos politiet under en afhøring af en ung, som enten er offer, gerningsmand eller vidne. Eller måske skal hun rykke ud til en familie på kontrolbesøg, fordi socialrådgiveren har mistanke om, at forældrene er berusede.

– Vi er på arbejde døgnet rundt, og derfor kan vi tage ud og møde forældrene efter arbejdstid. Måske er det en ung, der gennem længere tid har prøvet at trænge igennem med, at der er udfordringer hjemme. Så spidser det pludselig til – og det gør det sjældent mellem klokken 8 og 16. Når vi så kommer ud, ser vi, at barnet beskriver det helt rigtigt: Det er sejlende berusede forældre, der ikke kan varetage omsorgen. På den måde får vi også vist barnet, at det, der foregår, ikke er i orden. Det er meget vigtigt.

– Den største drivkraft for mig er, når vi kommer ud, og det virkelig brænder på –at vi i den akutte situation kan gøre en forskel. Hos os er der altid en åben dør.


CV Pia Hansen
Medlem Nr. 15479
50 år, København

2011- Den Sociale Døgnvagt

2009-2011 – Anbringelsessted for unge i Derby, England

2006 – Den Sociale Døgnvagt

2005 – Børne- og familieenheden i Brønshøj-Husum

2004 – Opsøgende medarbejder hos Tjek-Punkt, Vesterbro, Christiania og Hovedbanegården

2004 – Uddannet fra Den sociale Højskole, København