Refleksion: ”I er desværre meget normale”

Jakob Krog er socialrådgiver og naturterapeut, Helsingør Jobcenter.

Refleksion: ”I er desværre meget normale”

Foto: Mie Hee Christensen

”I reagerer fuldstændig rigtigt. I er desværre meget normale.” Sådan siger vi, når nogle af vores mest belastningsramte borgere starter i naturterapi hos os, hvor vi er sammen med dem tre timer om ugen. Vi bruger meditation og sanseøvelser. Omfavner træernes ujævne bark, lægger mærke til de mange dufte og lyde ude i skoven. Går stillegang og leger i naturen. Laver vejrtrækningsøvelser. Det giver overskud og ro i nervesystemet.

Mødet med naturen kan gøre en stor forskel for vores borgere. En af dem er Thomas. Han er uddannet pædagog og har arbejdet med misbrugere gennem hele sit liv. Arbejdet med den belastede målgruppe førte til, at han blev sekundært traumatiseret. Han gik ned med stress, angst og depression. Blev afskediget og kunne knap komme ud ad sin dør.

Som mange andre i vores naturforløb – som arbejder med mennesker og bliver brugt op af det – sagde han: ”Jeg skal aldrig arbejde med mennesker igen”. Under vores forløb finder nogle af borgerne ud af, at de måske stadig kan bruge deres uddannelse, men at de skal arbejde på en anden måde, hvor der er plads til, at de lytter til kroppens signaler.

Thomas har fået troen på sig selv tilbage. Han har lige fået arbejde. 32 timer om ugen på et bosted. Hos os er han blevet klogere på, hvad der sker med krop og sind, når vi i en lang periode belastes af stress.

I naturen kan vi være en del af et fællesskab uden at skulle være sociale på den måde, som vi normalt tænker fællesskab. Man kan gå lidt rundt for sig selv – uden at forlade fællesskabet – for så at vende tilbage til nogle af vores øvelser og aktiviteter. Som det bål, vi sidder omkring, mens vi fortæller, hvorfor vi reagerer, som vi gør, når vi bliver udsat for belastninger igennem længere tid.


Har du en oplevelse, der har givet stof til eftertanke, så skriv til os på refleksion@socialraadgiverne.dk.