Mit hadeord: Genberegning

Af Annemarie Nonbo Sørensen, socialrådgiver og ydelsessags­behandler, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune, hvor hun også er tillidsrepræsentant.

Ordet genberegning af hjælp til forsørgelse er opstået med det nye Kommunernes Ydelsessystem – KY.

En genberegning opstår, når der for eksempel kommer advis fra cpr-registret. Det kunne være: Det er flyttet en anden ind på en borgers adresse – en borger, der bor på kollegie. Der er naturligvis uden betydning for hans ydelse.

Når vi har kørt genberegningen og vælger ’godkend’, kan KY slette det indtastede og starte genberegningen forfra op til flere gange. Det er både frustrerende og klikkrævende. Tænk hvis den fejl blev rettet.