Guiden: Vi må gerne have travlt, men vi må ikke blive syge af det

Man skal altid kunne gå til sin ledelse og få hjælp til at prioritere opgaverne, og der skal være mulighed for støtte og sparring i faglige netværk, lyder det fra Inger Wesenberg Sandgrav, kontorchef i Arbejdstilsynet.

I første halvår af 2022 har Arbejdstilsynet givet 42 reaktioner til socialrådgiverarbejdspladser. Heraf er der to straks-påbud, fem aftaleforløb og otte vejledninger, som handler om stor arbejdsmængde og tidspres.

På spørgsmålet om, hvorfor der ikke gives flere påbud, siger Inger Wesenberg Sandgrav, som er kontorchef i Arbejdstilsynet, kontoret for psykisk arbejdsmiljø.

– Påbud giver vi der, hvor vi har konstateret et arbejdsmiljøproblem. Aftaleforløb og vejledninger tilbyder vi, hvor vi har mistanke om, at der kunne være noget, som ledelsen bør undersøge nærmere.

Når Arbejdstilsynet med udgangspunkt i den nye vejledning ”Stor arbejdsmængde og tidspres” skal vurdere arbejdsmiljøet, kigger den tilsynsførende blandt andet på omfanget af arbejdet, arbejdstempo og muligheden for at holde pauser. Og om det er kæmpestore opgaver, eller mange opgaver på samme tid, høje krav til koncentration, korte deadlines og mange afbrydelser.

Tydelige mål og kvalitetsniveau

Inger Wesenberg Sandgrav pointerer, at Arbejdstilsynet ikke kan forhindre, at der er stor arbejdsmængde og tidspres på de enkelte arbejdspladser, men peger på nogle af de vigtigste tiltag, som skal forebygge, at de ansatte bliver syge af det.

– Det er afgørende, at der er tydelige mål, rammer og retningslinjer og en tydelig udmelding om service- og kvalitetsniveau. Det kan også være med til at nedsætte stressniveauet, hvis ledelsen siger, at her respekterer vi 80-procents-løsninger, for ellers kan vi ikke nå vores arbejdsopgaver. Eller at der er enighed om, at vi overskrider tidsfristerne med 10 procent.

En tydelig ansvarsfordeling og prioritering af arbejdsopgaverne er ifølge Inger Wesenberg Sandgrav også afgørende for de ansattes trivsel.

– Man skal altid kunne gå til sin ledelse og få hjælp til at prioritere opgaverne, og der skal være mulighed for støtte og sparring i faglige netværk.

Socialrådgivere hører ofte fra ledelsen, at stor arbejdsmængde og tidspres er et vilkår i socialt arbejde – hvad er din kommentar til det?

– Den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø siger ikke, at vi ikke skal have travlt på vores arbejdspladser, men at ledelsen er ansvarlig for at forebygge, at vi bliver syge af det. Og når vi kommer ud på arbejdspladserne, oplever vi, at arbejdsgiverne er klædt bedre på, og at bekendtgørelsen gør det lettere for dem at efterleve reglerne. Så jeg mener, at vi som myndighed er på rette spor.


Alle kan klage til Arbejdstilsynet ved mistanke om, at en arbejdsplads overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Du har ret til at være anonym.
Det er dog altid en god idé først at tage problemet op med din arbejdsmiljørepræsentant og med Dansk Socialrådgiverforening.
Læs mere på at.dk eller ring på 70 12 12 88


Inger Wesenberg Sandgrav er kontorchef i Kontoret for Psykisk Arbejdsmiljø og Sygefravær hos Arbejdstilsynet.
Har ansvaret for udarbejdelse af de nye vejledninger, som knytter sig til ­bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø fra november 2020.
Uddannet inden for politik, HR-­rådgivning, organisationsudvikling og forandrings­ledelse.