Landet rundt har socialrådgivere protesteret mod besparelser

Socialrådgivere landet over har med opbakning fra deres tillidsrepræsentanter og Dansk Socialrådgiverforening i forbindelse med kommunernes budgetlægning protesteret mod besparelser på det sociale område – med stærke faglige argumenter. På kortet kan du se, hvordan det er gået i udvalgte kommuner.

MødeEsbjerg

Socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant og regionsforkvinde har holdt møder med formanden for Social og Arbejdsmarkedsudvalget og deltaget i borgermøde med udvalget. Politikerne endte med at tage besparelserne på medarbejdere i Voksen Myndighed af bordet og tilførte i stedet midler til borgernes indsatser og til tre ekstra socialrådgivere i Voksen Myndighed.

 RadioHolstebro

På trods af høringssvar fra både medarbejdere og ledere på Familieområdet og et bekymringsbrev fra socialrådgivernes regionsformand, som også udtalte sig i P4 MidtVest, har politikerne valgt at skære antallet af skole- og dagtilbudsrådgivere fra fire til to, der fremover skal dække alle dagtilbud og skoler i Holstebro Kommune.

AvisKøge

På trods af et høringssvar fra alle socialrådgiverne i Køge og at socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant på forsiden af Køge Dagblad har advaret om, at det vil gå ud over arbejdsmiljøet og borgernes retssikkerhed, har politikerne besluttet at spare 1,4 årsværk blandt socialrådgiverne på voksenspecialområdet.

BrevOdsherred

Socialrådgiverne i Familieafdelingen gør i et brev til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget politikerne opmærksomme på, at de er for få ansatte og derfor ikke får handlet så tidligt og effektivt som de gerne ville. Politikerne tilfører afdelingen 3 millioner kroner årligt i tre år til at nedbringe sagstallet.

MødeOdense

Socialrådgivernes regionsforkvinde har igennem flere år holdt møder med rådkvinden for Børn og Unge om sociale investeringer, og nu har byrådet afsat 4 millioner kroner til at reducere antallet af sager for socialrådgiverne på børnehandicapområdet ved at ansættes otte nye socialrådgivere.

SoMeSvendborg

Det foreslås at spare fem fremskudte socialrådgivere væk. Socialrådgiverne advarer i et høringssvar og på de sociale medier imod besparelsen, og den bliver taget af bordet.

HøringssvarSyddjurs

I Syddjurs Kommune var der lagt op til at spare 1.800.000 kroner årligt ved at nedlægge fire socialrådgiverstillinger i Center for Børn, Unge og Familier. I et høringssvar med overskriften ’Velkommen til virkeligheden’ beskriver medarbejderne, hvordan det vil ramme den opdigtede pige ’Signe’, at de forebyggende tiltag er sparet væk. Politikerne endte med at halvere besparelsen, så der først skal nedlægges stillinger i 2025, men desværre er der også udsigt til nedlæggelse af to stillinger i 2024 pga. budgetoverskridelser.

TVVarde

Socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant fortæller i TV Syd, at socialrådgiverne indenfor voksenhandicap- og voksenpsykiatriområdet sidder med helt op til 150 sager. I et debatindlæg opfordres politikerne til at afsætte flere penge til området, og der blev i budgettet prioriteret en ekstra stilling til afdelingen og besluttet at arbejde efter en investeringstankegang, der skal mindske sagspres og sikre rettidig indsats.

BrevViborg

I foråret blev der fyret 10 medarbejdere i Familieafdelingen. Det fik først et forældrenetværk til at skrive et debatindlæg. I efteråret gik Dansk Socialrådgiverforenings sammen med lærerne, pædagogerne, psykologerne og FOA om at skrive til byrådet, der nu tilfører Familieafdelingen 20,5 millioner kroner i 2024 og frem.

MegafonAalborg

Det forslås at lukke Ungerådgivningen for unge over 18 og spare fire socialrådgiverstillinger væk. Socialrådgiverne og deres kollegaer advarer i et høringssvar og på de sociale medier imod besparelsen, inviterer politikerne på besøg i Ungerådgivningen, demonstrerer foran byrådsmødet, og besparelsen bliver taget af bordet.