Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 3. marts 2021.

OK-højtid eller høj på overenskomst …

Det er første gang, jeg deltager i OK-forhandlinger – og efter at have indhentet søvnunderskuddet efter næsten et døgns forhandlinger med KL om forliget for socialrådgivere på det kommunale område, sidder jeg og reflekterer over forhandlingerne.

At stå på skuldrene af tidligere overenskomster og være med til at sætte et aftryk på de fremtidige forbedringer for socialrådgivernes løn- og arbejdsforhold gennem OK-fornyelsen er en oplevelse og en erfaring, som jeg vil bære med mig for altid!

At forhandle en kollektiv aftale med arbejdsgiverne på kollegaerne vegne er en stor ære, og netop kollegaernes opbakning og mandat er afgørende. Tusind TAK indtil nu – og brug jeres stemme ved urafstemningen.

Under forhandlingerne stræbes der mod det bedst opnåelige resultat! Veje afsøges, kompromisser indgås, nogle “kæpheste” parkeres, muligheder opstår… og til slut forliges vi om det, som alle parter ser som et stærkt fælles grundlag for udviklingen af de centralt aftalte løn- og arbejdsvilkår de næste tre år.

Mit og den øvrige forhandlingsdelegations kendskab til fagets udfordringer og styrke kombineret med involvering af flest mulige medlemmer op til forhandlingerne giver “is i maven”, mulighed for mange perspektiver og veje samt kampgejst i rigelige mængder. De kompetencer, som Mads Bilstrup, Rasmus Hangaard Balslev, Trine Quist og jeg bidrager med i forhandlingsdelegationen, er udviklet gennem vores lokale, regionale og nationale arbejde i DS. Det betyder i mine øjne, at vi hver dag i foreningen er med til at udvikle kommende overenskomstforhandlere – en skøn tanke, som kun giver mig mere mod på at understøtte det lokale og regionale arbejde i min funktion som formand for DS Region Syd!

Corona-krisen har sat sit aftryk, men det gør mig ikke mindre stolt af, at vi kan præsentere alle socialrådgivernes medlemsgrupper i kommunerne for forbedringer af løn eller pension og for nogen begge dele. Der er også aftalt fokusområder og udviklingsprojekter, der styrker fag og faglighed og danner grundlag for kommende drøftelser med arbejdsgiverne.

I skrivende stund venter jeg spændt på forhandlingerne på det regionale område, og på det statslige område mangler der er blive ”bundet sløjfer” på aftaler for undervisere på professionsskoler og SOSU-skoler.

Den konkrete udmøntning glæder jeg mig til at formidle og debattere ved de kommende OK21-onlinemøder. I skrivende stund mangler jeg at få de endelige aftaler på plads med én kommune i Region Syd – ellers får alle de kommunalt ansatte medlemmer i DS Region Syd tilbud om at deltage i et OK21-onlineklubmøde.

Arbejdspladserne og TR-arbejdet organiseres lidt anderledes på det statslige og regionale område. Derfor holder jeg et onlinemøde for hvert af områderne på tværs af arbejdspladser for alle medlemmer. For vores ledermedlemmer bredt set afholdes et nationalt onlinemøde ved Mads Bilstrup.

At det lykkes at komme så bredt ud til statsligt, regionalt og kommunalt ansatte medlemmerne under urafstemningen skyldes et fantastisk og nytænkende samarbejde med jer tillidsvalgte – I er en gave for kollegaerne og for vores fælles forening!

At stå udenfor indflydelse og lade andre tage kampen ligger ikke til mig, og heldigvis heller ikke til jer, der er medlem af og aktive i DS. Hvis en uorganiseret kollega endnu ikke har opdaget, hvad vores fagfællesskab kan, så inviter dem med ind i DS. Vi er stærkere sammen!

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd