OK21: Forhandlingerne om det sidste forlig starter fredag

Socialrådgivernes løn, pension og arbejdsvilkår er på bordet i de aktuelle overenskomstforhandlinger, som næsten er i mål. Snart skal du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening stemme om de nye overenskomster.

OK21: Forhandlingerne om det sidste forlig starter fredag

Fredag starter Dansk Socialrådgiveforenings overenskomstforhandling med Danske Regioner. I tirsdags faldt aftalen med Kommunernes Landsforening på plads. Og i de forgangne uger er forligene for alle offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner blevet færdige – de sætter den overordnede ramme for socialrådgivernes lønudvikling i de kommende år. Ganske snart skal du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening stemme om den nye overenskomst.

Reallønnen er sikret de næste tre år

Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening og leder af forhandlingsdelegationen, er godt tilfreds med resultatet:

– Vi har i de næste tre år sikret socialrådgivernes realløn – både i staten, kommuner og regioner. Det til trods for, at vi står midt i en økonomisk meget usikker situation. Det var det absolut vigtigste mål for os – og det har vi opnået. Tilmed ser det ud til, at der også bliver en lille lønforbedring i de kommende år, siger han.

– Jeg synes også, det er vigtigt at fremhæve, at vi samtidigt har aftalt, at lønnen i det offentlige skal følge med lønnen i det private. Det betyder, at når vaccinerne får en effekt og der forhåbentligt kommer gang i økonomien igen, så vil vi som socialrådgivere også følge med, siger Mads Bilstrup.

Seniorrettigheder og ligeløn

Mads Bilstrup fremhæver samtidigt, at det også er lykkedes at opnå andre konkrete forbedringer for socialrådgiverne.

– For socialrådgiverne i staten er det et rigtigt vigtigt resultat, at vi har fået et gennembrud i forhold til at få seniorrettigheder. Seniorerne vil fra de fylder 62 år have ret til to dage, som de selv kan disponere over – enten som fritid, ekstra løn eller ekstra pension, siger han.

– For socialrådgiverne i kommuner og regioner er det rigtigt vigtigt, at vi sammen med andre faglige organisationer har fået sat penge af til at indhente ligelønsgabet. Det har givet øremærket penge til bl.a. socialrådgiverne. På det kommunale område bruger vi dem til at forbedre lønnen for de socialrådgivere, som er på det laveste løntrin, og på at hæve pensionsprocenten. Vi er kommet et godt skridt nærmere en økonomisk tryg seniortilværelse, siger han.

– På det regionale område har vi endnu ikke afsluttet vores forhandlinger, så der kan jeg ikke sige endnu, hvordan vi kommer til at udmønte den ramme, som vi skal forhandle her. Men pengene er på bordet til, at vi også kan opnå vigtige resultater for socialrådgivere i regionerne, siger Mads Bilstrup.

Forligene indeholder også en række andre forbedringer, f.eks. lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, forbedringer for ledere og ret til sorgorlov, hvis man mister et barn under 18 år.

Læs mere om forligene (bliver løbende opdateret – også når der er nyt fra de igangværende forhandlinger).

Urafstemning om OK21

Når alle forlig er faldet på plads, bliver de sendt til urafstemning blandt Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer.

  • Alle socialrådgivere ansat i kommuner, regioner eller på det private område stemmer samlet om forligene på det kommunale og regionale område. Urafstemningen forløbet fra 10. marts til 24. marts.
  • Alle socialrådgivere ansat i staten stemmer om forliget på det statslige område. Urafstemningen forløber fra 16.-24. marts.

Urafstemningen foregår via mail eller sms. Husk at opdatere dine medlemsoplysninger, så du kan være med til at stemme om dine løn- og arbejdsvilkår for de kommende tre år.