Lønnen stiger fra april

Fra april stiger lønnen for mange socialrådgivere i både kommuner, regioner og staten som en del af den overenskomst, Dansk Socialrådgiverforening forhandlede i 2021. Så hold godt øje med din næste lønseddel, hvis du er offentligt ansat socialrådgiver.

Alle faste lønninger og pensionsbidrag for socialrådgivere i staten stiger godt 1,77 procent. Også en række kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere stiger i grundløn og pension pr. 1. april 2022.

Eksempelvis hæves socialrådgivere i kommunerne på grundløn 31 + 2.000 til grundløn 32, hvilket svarer til 2.666,19 kr. årligt.

Socialrådgivere i kommunerne på grundløn 41 + 3.900 og grundløn 46 + 12.700 samt ledere på grundløn 47 + 7.700 hæves alle med 2.000 kr. årligt, hvilket svarer til 2.913,87 kr.

Ledere i regionerne på grundløn 47 + 3.629 hæves med 6.071 kr. årligt, hvilket svarer til 6.462,42 kr. årligt.

En gennemsnitlig socialrådgiver i staten, der før 1. april tjente 474.528 kr. årligt inkl. pension, tjener efter lønstigningen 482.946 kr. svarende til en stigning på 8.418 kr.

» Samtlige løn- og pensionsstigninger samt overenskomstresultatet i sin helhed kan findes her.

» Aktuelle lønsatser kan findes her.