Socialrådgiverne om OK24-krav: Løn står øverst på vores liste

Med udvekslingen af krav mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er forhandlingerne om nye overenskomster officielt skudt i gang. Som forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening kræver Signe Færch markante lønstigninger til socialrådgiverne, som er ”helt uundværlige” i den offentlige sektor.

Jeg forventer, at den samlede lønramme stiger med tocifrede procenter, og en substantiel del af de penge skal naturligvis ud i de enkelte organisationsforhandlinger, så vi hver især kan levere på de krav, som er vigtigst for vores medlemmer, fortæller Signe Færch, som er forkvinde for de ca. 19.000 medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening.

Dansk Socialrådgiverforening har igennem en stor del af 2023 indsamlet krav fra medlemmerne, og Signe Færch løfter nu sløret for det krav, som flest har rejst:   

– Løn står naturligvis øverst på vores liste. Socialrådgiverne skal have mere i løn, og det skal være lønstigninger, som både kan ses på lønsedlen og mærkes i pengepungen. Og så er vi også klar til armlægninger med arbejdsgiverne om vores pensionsprocent, som skal have endnu et nøk opad.

Det er dog ikke kun kontante krav om løn og pension, som Signe Færch tager med til forhandlingerne.

En rundspørge foretaget af Dansk Socialrådgiverforening blandt nyuddannede viser, at 40 % føler sig stressede, at 15 % har været sygemeldt med stress, og at hele 30 % har overvejet at forlade faget igen. Tal fra Arbejdstilsynet viser desuden, at socialrådgiverne er en af de mest stressede faggrupper, og at de i vid udstrækning kommer bagud med deres arbejdsopgaver som følge af et højt arbejdspres.

Derfor har Signe Færch også fremsat en række krav, som omhandler arbejdsmiljøet og vilkårene for bl.a. nyuddannede og nyansatte: 

– Vi mener, at man som nyuddannet og nyansat skal have en ufravigelig ret til en god introduktions- og mentorordning, så man kan få en god start i faget og på arbejdspladsen. Det vil bidrage til at løfte arbejdsmiljøet og fagligheden og dermed sikre, at flere bliver i jobbet og faget. 

Socialrådgiverne har ifølge Signe Færch en afgørende rolle i velfærdssamfundet som den faggruppe, der både støtter mennesker i krise, bevilliger hjælp, skaber sammenhæng, følger op og hjælper folk videre. Hun mener, at arbejdsgiverne bør bruge OK24 til at anerkende socialrådgiverne for deres store indsats.   

– Socialrådgiverne er helt uundværlige i både kommuner, regioner og staten. Vi er der for børn i mistrivsel, unge med diagnoser, mennesker med handicap, indsatte i fængsler, udsatte på kanten af samfundet og mange andre, som er snublet i livet og har brug for hjælp til at genvinde balancen. Vi løfter komplekse opgaver tæt på borgerne og under svære vilkår. Det vil vi anerkendes for, og arbejdsgiverne bør gribe chancen for at gøre det ved OK24, fortæller Signe Færch.

Læs mere om OK24