Urafstemningen er slut: Klart JA til OK21

Urafstemningerne om OK21 er afsluttet. Medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening har stemt JA til både overenskomstaftalen for kommuner og regioner og overenskomsten i staten.

I alt 7077 medlemmer har stemt om overenskomsterne for socialrådgiverne i staten, kommuner og regioner. Og det er et stort JA i begge afstemninger.

Resultatet for ansatte i kommuner og regioner

95,1 stemte JA
2,6 stemte NEJ
2,3 stemte blankt
I alt stemte: 6730 medlemmer – 48,5 % af de stemmeberettigede

Resultatet for ansatte i staten

82,4 % stemte JA
13 % stemte NEJ
4,6 % stemte blankt
I alt stemte: 347 medlemmer – 43,3 % af de stemmeberettige

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup siger:

– Jeg er rigtigt glad for, at der er 7077 medlemmer, som har benyttet stemmeretten. Jeg er også rigtig glad for, at socialrådgiverne har stemt JA til overenskomsterne. Det er vigtigt, at vi har medlemmernes opbakning til den aftale, som vi har indgået.

Mads Bilstrup fremhæver desuden sikring af reallønnen som det vigtigste resultat:

– Det var vores absolutte topprioritet at sikre socialrådgivernes realløn. Det har vi nået – og der er formentlig også udsigt til egentlige lønforbedringer i de næste tre år. Og det er et tilfredsstillende resultat taget coronakrisen i betragtning.

Overenskomsterne indeholder også mange andre forbedringer. Du kan se alle resultaterne i OK21 her.

Hvad sker der nu?

Overenskomsterne træder formelt i kraft 1. april og gælder indtil 31. marts 2024. Inden overenskomsterne kan hentes på hjemmesiden, skal de dog først skrives igennem og forbedringer fra OK21 indføres.

De første lønstigninger træder allerede i kraft 1. april uafhængigt af, hvornår overenskomsten er færdigredigeret. Hvis arbejdsgiver ikke når at udbetale lønstigningerne med april-lønnen, efterreguleres de med en senere lønudbetaling.