Vigtig viden for dig som leder: Nye arbejdsmiljøregler om stor arbejdsmængde og tidspres

Der er god hjælp at hente i en ny vejledning fra Arbejdstilsynet om stor arbejdsmængde og tidspres for både dig som leder, ledergruppen og MED/arbejdsmiljøudvalget.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft i november 2021, er en nyskabelse på det danske arbejdsmarked. Den sender et tydeligt signal om, at psykisk arbejdsmiljø skal prioriteres, og at arbejdsgiveren har et ansvar for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen samler alle eksisterende regler, som tilmed er udbygget med nye bestemmelser om bl.a. stor arbejdsmængde og tidspres.

I en ny vejledning forklarer Arbejdstilsynet de nye regler om stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen er et vigtigt værktøj til at italesætte problemer med forebyggelse og peger på initiativer og løsninger, I kan sætte i værk på arbejdspladsen.

Det er arbejdsgiverens ansvar

Vejledningen pointerer, at arbejdsgiveren har pligt til at føre et effektivt tilsyn med, at arbejdet bliver udført forsvarligt. Hvis der er risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal der sættes forebyggende tiltag i værk. Vejledningen peger på seks områder, der er relevante for at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres:

 1. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet så arbejdet er forsvarligt
 2. Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet
 3. Støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer
 4. Indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde som skal udføres
 5. Hensyn til de ansattes forudsætninger
 6. Beskyttelse af særligt følsomme risikogrupper.

”Stor arbejdsmængde og tidspres handler om, at der er medarbejdere, som er nødt til at arbejde hurtigt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgaver. Det kan fx vise sig ved, at medarbejderne ofte arbejder i højt tempo, at de har svært ved at få tid til at holde pauser, eller at de tit har lange arbejdsdage.

Det kan være både udviklende og motiverende at have travlt på jobbet, men særligt hvis det står på i længere tid, kan det have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred. Det kan fx øge risikoen for langvarig stress”, skriver Arbejdstilsynet på sin hjemmeside.

Sådan kan du passe på dig selv som leder

Dansk Socialrådgiverforening vurderer, at den nye vejledning er et meget vigtigt redskab til at styrke forebyggelse af problemer med arbejdsmiljøet. Derfor har DS disse bud på, hvordan du som leder kan passe på dig selv, og hvordan di kan drøfte de nye regler i ledergruppen og i MED-udvalg/arbejdsmiljøudvalg:

 • Hold øje med, om der er balance mellem din arbejdsmængde og den tid, du har til opgaverne. Sørg for at restituere og genskabe din energi.
 • Kend dine egne stresstegn, så du kan sige stop i god tid. Alliér dig fx med en god kollega, så I kan holde øje med hinanden.
 • Kontakt din leder eller chef, hvis du har svært ved at nå dine arbejdsopgaver eller oplever symptomer på stress.

Sådan kan ledergruppen drøfte konsekvenserne af de nye regler

Sæt AT-vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres på dagsordenen i ledergruppen:

 • Hvordan kan ledelsen føre effektivt tilsyn med arbejdet, så man forebygger at de ansatte ikke bliver syge på grund af stor arbejdsmængde og tidspres?
 • Hvordan kan lederne få rammer og vilkår til at kunne løse denne (nye) opgave?
 • Hvordan kan ledergruppen forebygge stor arbejdsmængde og tidspres i eget arbejde – hvilke tiltag er relevante at indføre for lederne?

Sådan kan I drøfte de nye regler i MED-udvalg/arbejdsmiljøudvalg

Hvis du som leder er medlem af MED-udvalget/arbejdsmiljøudvalget, så sæt AT-vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres på dagsordenen:

 • Hvordan kan vi i praksis løbende afdække stor arbejdsmængde og tidspres samt vurdere risikoen for sikkerhed og sundhed?
 • Hvilke nye tiltag skal vi indføre, der kan nedbringe stor arbejdsmængde og tidspres og forebygge risiko for sikkerhed og sundhed ?
 • Hvad skal ændres i vores retningslinjer om arbejdsrelateret stress (i kommuner og regioner)?

Læs mere om de nye regler her:

Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet: AT-vejledning om stor arbejdsmængde og tidspre

Arbejdstilsynet: Arbejdsgiverens tjekliste