Aarhus-socialrådgivere får pris for at opnå resultater gennem et stærkt fællesskab

Socialrådgivere ansat i Aarhus Kommune hædres af Dansk Socialrådgiverforening med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for at bruge deres stærke fællesskab til at skabe resultater. Det har blandt andet ført til markante opnormeringer, som kommer både borgerne og socialrådgiverne til gode.

Dansk Socialrådgiverforenings hæderspris, Den Gyldne Socialrådgiver, går i år til klubben af socialrådgivere ansat i Aarhus Kommune.

Det er en hyldest til fællesskabet, pointerede Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, da hun overrakte hædersprisen Den gyldne Socialrådgiver samt de 10.000 kroner, som følger med prisen, på foreningens repræsentantskabsmøde 18. november i Aarhus.

– De skal have prisen for at vise, at det stærke fællesskab og det lange seje træk er den bedste garant for gode resultater. Det kan kun lade sig gøre, fordi I står sammen også på tværs af forvaltninger, lægger strategier og benytter jer af alle tilgængelige kanaler for at interessevaretage socialrådgiverne i Aarhus, sagde Majbrit Berlau

Hun understregede, at Aarhus-socialrådgivernes indsats også er et resultat af det lange seje træk, hvor Dansk Socialrådgiverforening siden 2012 har haft særligt fokus på at styrke fællesskabet i klubberne på landets socialrådgiverarbejdspladser.

Investeringer i socialt arbejde

Blandt nogle af de konkrete resultater, Aarhus-socialrådgiverne har opnået, fremhævede Majbrit Berlau, at de har fået både ledelse og politikere overbeviste om, at det kan betale sig at investere i socialt arbejde. Det betød, at der i 2014 blev opnormeret med 18 stillinger på kontanthjælpsområdet og 10 stillinger i 2015.
Igennem længere tid har socialrådgiverne desuden udviklet en investeringsmodel og argumenteret for, at modellen bliver indført på voksenhandicap-området for at sikre en bæredygtig udvikling – både fagligt og økonomisk. Senest er der vedtaget et budget, hvor der i 2017 er afsat 50 millioner kroner til voksenhandicap-området.

Ledelsen lyttede til forslag

Fællesstillidsrepræsentant Trine Quist, som sammen med flere kolleger var mødt op for at modtage prisen på vegne af alle klubbens 850 medlemmer, understreger, at opnormeringerne på kontanthjælpsområdet er et resultat af et konstruktivt samarbejde med ledelsen, som lyttede til socialrådgivernes løsningsforslag.

– Det hjalp os, at den lokale ledelse var enig med os i, at arbejdsmiljøet var presset og meldte ud, at de godt kunne genkende det billede, vi tegnede, men at de i øjeblikket ikke havde flere ressourcer. Det banede vejen op i systemet. Når ledelsen var enig med os, måtte politikerne jo erkende, at den var god nok.

Beskæftigelseschef roser fagligt engagement

Aarhus Kommunes beskæftigelseschef, Vibeke Jensen ser prisen til Aarhus-klubben som en anerkendelse af Aarhus-socialrådgivernes store engagement.

– Det engagement har jeg stor respekt for, og jeg ønsker dem stort tillykke med prisen.  Det er en forudsætning for at have en god arbejdsplads, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde og i fællesskab finde og opnå mål, siger beskæftigelseschefen.