DS udveksler krav med arbejdsgivere

I næste uge udveksler DS krav til OK18 – først med de kommunale og regionale arbejdsgivere – og derefter med statens arbejdsgiver. De krav, DS fremsætter, er resultatet af medlemsdiskussionerne på arbejdspladserne i løbet af foråret og sommeren.

På tirsdag d.12.december 2017 udveksler DS overenskomstfornyelses-krav til OK18 med de kommunale og regionale arbejdsgivere. Det gælder både de generelle krav, som for eksempel er krav til lønudviklingen i den næste periode – og de specielle krav, som er de krav, der bestemmer, hvordan forholdene skal være for socialrådgivere ansat i kommuner og regioner.

De krav, som DS fremsætter og Forhandlingsfællesskabet fremsætter tirsdag den 12. december, er et resultat af de mange medlemsdiskussioner, der har kørt i foråret og hen over sommeren rundt omkring på arbejdspladserne. Det gælder bidrag direkte gennem de billeder, der er indsendt fra OK18-spillet og gennem de krav, der er sendt direkte til DS via hjemmesiden. I efteråret har Hovedbestyrelsen behandlet kravene, og nu ligger de klar til at blive sendt afsted i næste uge.

– Det har været en fornøjelse at opleve, hvor mange medlemmer, der har engageret sig i diskussionerne om prioriteringen af kravene til OK18 – både til debatmøder, via OK-spillet og på hjemmesiden, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

På statens område udveksler CO10/CFU krav med Moderniseringsstyrelsen den 15. december 2017.

Vi går en spændene tid i møde

Det er først efter at kravene er udvekslet, at ved vi, hvad temaerne bliver for den kommende OK18-fornyelse.

– Udvekslingen af krav er altid en spændende del af OK-processen. For det er her, vi for alvor kan se, hvad temaerne for de kommende forhandlinger bliver, siger Majbrit Berlau.

Hun understreger, at noget af det, der gør forhandlingerne særligt spændende i år, blandt andet er sagen om lærernes muligheder for at forhandle en arbejdstidsaftale.

– Vi går en yderst spændende tid i møde. Alle faglige organisationer står denne gang stærkere sammen end vi har gjort i årevis. Blandt andet om en fælleserklæring, der er sendt til de offentlige arbejdsgivere, med en opfordring til, at lærerne denne gang skal sikres fair, frie og reelle forhandlinger om deres arbejdstid. Vores fælles budskab arbejdsgiver er klart: Kom nu i gang med reelle forhandlinger om arbejdstiden, så vi kan få ro til at forhandle overenskomsterne.

– Samtidig er vi enige om, at der er en lang række af udfordringer, som skal løses solidarisk. Det er stærkt, siger Majbrit Berlau.

Hold dig orienteret

Når DS har modtaget kravene, bliver der udsendt et særligt OK18-nyhedsbrev – et med kravene på det kommunale og regionale område og et på det statslige område.

Hold dig orienteret gennem de kommende OK18-nyhedsbreve, på hjemmesiden og gennem din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

» Læs mere om OK18