Ny regionsformand vil øge socialrådgivernes indflydelse

Den nyvalgte formand for DS Region Øst, Rasmus Hangaard Balslev, vil styrke socialrådgivernes indsats for at få indflydelse på deres egen arbejdsplads. Ledere lytter mere til deres medarbejdere end til politikere, understreger han.

Rasmus Hangaard Balslev, nuværende hovedbestyrelsesmedlem i DS og fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Københavns Kommune, er ved det netop overståede valg til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening blevet valgt som ny formand for Region Øst.

– Jeg er en glad mand. Tak til medlemmerne og en særlig tak til Ditte Brøndum for udfordringen til formandsposten. Vi havde nogle rigtig gode diskussioner på valgmøderne, hvor vi fik sat værdifulde ord på, hvad der skal til for at styrke DS, medlemmerne og arbejdet i Region Øst.

Dansk Socialrådgiverforening består af nogle ofte små og meget forskellige faggrupper, og som politiker i DS er man nødt til at have respekt for, at socialrådgiverfaget spænder bredt, understreger Rasmus Hangaard Balslev.

– Netop derfor er det vigtigt for mig at få de forskellige faggrupper til at spille stærkere sammen, lige som jeg mener, at vi bør styrke det faglige og socialpolitiske samarbejde mellem medlemmer i lederfunktioner og medlemmer i menige socialrådgiverstillinger. For i sidste ende brænder de for det samme: At hjælpe udsatte borgere.

”Ledelsen lytter til medarbejdere før politikere”

Rasmus Hangaard Balslev blev uddannet socialrådgiver fra Professionshøjskolen Metropol i vinteren 2009 og blev i november 2010 for første gang valgt ind i Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.

– Jeg har haft min gang i DS i mange år, og jeg er nok også blevet rundet af de dagsordener, som har været bærende i organisationen. Jeg er meget optaget af, at vi får langt flere socialrådgivere til aktivt at tage del i fællesskabet og få større indflydelse på deres arbejdsliv og større værdi af deres medlemskab.

Den kommende regionsformand er ikke i tvivl om, at socialrådgivernes bedste mulighed for at få indflydelse på deres arbejdsliv går gennem den enkelte arbejdsplads.

– Arbejdsgiverne er mere optagede af, hvad deres medarbejdere mener, end af hvad jeg som fagforeningspolitiker mener. Derfor er det afgørende for at sikre ordentlige arbejdsforhold og kvalitet i de faglige løsninger, at hver enkelt socialrådgiverklub og medarbejdergruppe gør sig gældende på arbejdspladsen.

Fællesskab afgørende for godt arbejdsliv

Sammen med den nyvalgte hovedbestyrelse, vil Rasmus Hangaard Balslev blive præsenteret for medlemmerne ved Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde 18.-19. november.

Den kommende regionsformand glæder sig også til debatten om ”Det gode arbejdsliv,” som er en af de bærende diskussioner på ”Rep ’16.”

– Jeg håber, at vi formår at få gjort diskussionen jordnær og få vist, hvorfor det er så vigtigt, at vi i fællesskab tager ansvar for fagets og hinandens fremtid. For der kan gå lang tid, før de emner, der er til debat på REP, konkret kommer til at fremgå af overenskomsten, siger han.

Her er Dansk Socialrådgiverforenings nye hovedbestyrelse

Her er de ti medlemmer og fire suppleanter i den nye DS-hovedbestyrelse. Stemmeantal i parentes.

Suppleanter:

  1. Mette Louise Brix (568)
  2. Birthe Lillian Povlsen (531)
  3. Nanna Viborg Olesen (531)
  4. Rikke Storgaard Toft (328)

Hovedbestyrelsen består desuden af Dansk Socialrådgiverforenings formand, næstformand, de tre regionsformænd, samt formand og næstformand i Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS.