Undersøgelse: Lettere at komme fra studie til job

Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse for at få mere viden om praksis i socialrådgiveruddannelsen samt mentorordninger for nyuddannede i kommunerne.

Et farvel til praksischok for socialrådgiverstuderende kan måske blive et af resultaterne af, at Dansk Socialrådgiverforening og Kommunernes Landsforening gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse for at få mere viden om praksis i socialrådgiveruddannelsen samt mentorordninger for nyuddannede i kommunerne.

Undersøgelsen er en del af et større projekt – ”Rekruttering og fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere i kommunerne” – der blev aftalt ved OK11, hvor kompetenceudvikling var et stort tema.

Projektet har fokus på at lette overgangen fra studie til job for at sikre, at den nyuddannede hurtigt finder sig til rette på arbejdspladsen og bliver i stand til at levere kvalitet i opgaveløsningen. Det stiller krav til både studiet og den første tid på jobbet.

Cirka 1600 spørgeskemaer vil i næste uge blive sendt ud til socialrådgivere, HR- og personaleafdelinger samt ledere i kommunerne.

Nye redskaber og modeller

Som nævnt er det projektets ene formål at sikre rekruttering, fastholdelse og kvalitet i arbejdet hos nyuddannede socialrådgivere i den kommunale sektor. Det sker ved at undersøge erfaringer med mentorordninger og udvikle en ny model for brug af mentorer til nyuddannede socialrådgivere.

Projektets andet formål er at sikre, at nyuddannede via et større praksiskendskab bedre kan leve op til kravene i deres første job i den kommunale sektor. Det sker ved, at studerende på den nye socialrådgiveruddannelse får et større praksiskendskab og erfaringer fra praksis at arbejde med på studiet, samt at kommuner og uddannelsesinstitutioner indgår i et tættere samarbejde om at øge samspillet mellem praksis og uddannelse. Projektet vil udvikle redskaber til eksempelvis modeller for praktikordning og introforløb.

Projektet forventes færdigt i begyndelsen af 2013.