Forebyggelse af coronavirussmitte på kontorarbejdspladser

Sundhedsstyrelsen har lavet en ny vejledning til det private kontorområde, selvom anbefalingen fortsat er hjemmearbejde.

På det private kontorområde anbefaler Sundhedsstyrelsen at fortsætte med hjemmearbejde, hvis arbejdet kan foregå uden større produktivitetstab. Hvis det ikke er tilfældet, så kan kontormedarbejdere møde ind på deres fysiske arbejdsplads, hvis det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt.

Sundhedsstyrelsen har anbefalinger under følgende overskrifter:

  • Planlæg arbejdet, så medarbejderne kan holde afstand – der skal bl.a. være retningslinjer for storrum, kantine, mødelokaler, møder og sociale aktiviteter.
  • Hold afstand i kantine – bl.a. skal buffet lukkes.
  • Gør det muligt at vaske/rense hænder – bl.a. ved indgangen, ved kantinen og ved kaffemaskinen.
  • Minimér kontakt med andre – man skal bl.a. begrænse fysiske møder.
  • Opprioritér regelmæssig rengøring – man skal bl.a. rengøre dørhåndtag, gelændere og andre kontaktpunkter, som mange rører ved.
  • Bliv hjemme ved sygdom – der skal bl.a. være en instruks for håndtering af personer med COVID-19.

Læs hele vejledningen, da der er mange detaljer. DS forventer, at Sundhedsstyrelsen senere vil udarbejde en tilsvarende vejledning til offentlige kontorer.

Arbejdstilsynet: Vejledende informationsmateriale til private kontorarbejdspladser