Seniorordninger i staten

Også på statens områder er der visse muligheder for seniorordninger i form af op til 12 årlige seniorfridage, men det skal aftales og er ikke en rettighed. Og det bør ikke knyttes til en fratrædelsesdato.

Som bekendt er der på statens område også mulighed for seniorordninger. Men som lige så mange ved, oplever vi ikke helt så gode vilkår som på eksempelvis det kommunale og regionale arbejdsmarked. Eksempelvis har vi på statens område ikke de samme rettigheder til seniorfridage. Det stiller DS, jf. ovenfor, da også krav om ved OK18-forhandlingerne.

På Kriminalforsorgens område har vi tidligere protesteret over en uhensigtsmæssig praksis i forhold til indgåelse af senioraftaler. I Kriminalforsorgens reviderede seniorpolitik fra 2013 er det nemlig anført, at det er en forudsætning for at bringe seniorfordele i anvendelse, at medarbejderen har oplyst om sine planer og dermed om tidshorisonten for, hvornår vedkommende forventer at fratræde, ligesom det er en forudsætning, at der indgås en skriftlig aftale mellem medarbejder og tjenestested om en fratrædelsesdato.

Moderniseringsstyrelsen har imidlertid nu tilkendegivet, at det ikke vil være foreneligt med cirkulæret at forpligte en medarbejder til at fratræde på et bestemt tidspunkt. DS er selvsagt meget tilfredse med denne melding, og DS anbefaler, at aftaler om seniorordninger ikke knyttes til et bestemt fratrædelsestidspunkt.

På statens område er hovedreglen, at man kan indgå aftale med sin arbejdsgiver om en månedlig fridag med løn, hvis medarbejderen er fyldt 62 år. Det er en mulighed og ikke en rettighed, og det vil bero på en konkret vurdering, om et sådant ønske imødekommes. Bemærk også at der ikke nødvendigvis skal være tale om 12 årlige fridage, det kan også være 4,6 eller 8 dage, der indgås aftale om.

Hvis I som TR oplever, at der fra arbejdsgivers side er pres eller forslag om. at senioraftaler a la ovenstående også knyttes til en konkret fratrædelsesdato, hører vi gerne om det.