Styrk det psykiske arbejdsmiljø – få et fællesforløb med SPARK

SPARK tilbyder forløb, hvor flere kommunale arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Læs om muligheden her.

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, og gennem de seneste seks år har SPARK hjulpet hundredevis af kommunale arbejdspladser med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

SPARK er et konsulenttilbud til kommunernes MED-udvalg og trioer, som er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet ved overenskomstforhandlingerne. Tilbuddet har dermed både arbejdsgiverorganisationen KL og arbejdstagerorganisationerne i kommunerne som fælles afsender.

Hvad er et fællesforløb?

Et fællesforløb er et forløb, hvor flere kommunale arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Det foregår ved, at MED-udvalg og TRIO’er fra en kommune eller et særligt brancheområde samles og arbejder med et fælles tema. Det kan også være MED-udvalg og TRIOer fra flere kommuner, der går sammen om at sætte fokus på et område.

Grundtanken i et SPARK-forløb er, at arbejdspladserne skal rustes til selv at kunne arbejde strategisk og forebyggende med forskellige typer udfordringer, så arbejdspladserne ikke er afhængige af for eksempel en ekstern konsulent.

Eksempler på problemstillinger

SPARK yder støtte inden for seks temaer:

  1. Forandringer & omstillinger
  2. Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  3. Risiko for vold og trusler
  4. Chikane og mobning
  5. Alenearbejde
  6. Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Et typisk fællesforløb

I et typisk forløb vil der være to workshops for TRIOer/MED-udvalg, hvor de igangsætter en prøvehandling på egen arbejdsplads imellem de to workshops. Derudover er der planlægningsmøder og løbende koordinering.

Et SPARK-fællesforløb er gratis og skræddersyet til jeres situation. Det er afgørende, at fællesforløbet skabes i et samarbejde mellem de kommunale arbejdspladser og SPARK, så der tages ejerskab for forløbet, og det forankres strategisk i organisationen.

» Læs mere om SPARKs fællesforløb
» Læs mere om SPARKs tilbud til en enkelt arbejdsplads.