Hjælp til socialrådgivere i sager om seksuelt misbrug

Seksuelle overgreb mod børn og unge er ofte omgivet af berøringsangst, og overgreb hemmeligholdes ofte af både børn og voksne, hvilket udfordrer fagfolkenes arbejde med børnene. Ny guide skal sikre, at flere overgreb bliver opdaget og handlet på.

Socialrådgivere spiller ofte en afgørende rolle i sager om seksuelt misbrug af børn og unge. De er blandt de første, som møder barnet, og de skal undersøge sagen i samspil med både familie og andre fagfolk.

Men overgreb på børn og unge er et stærkt tabuiseret emne, og det udfordrer både socialrådgivere og andre fagfolk. Hvordan sikrer man eksempelvis, at der indløber de nødvendige underretninger?

En ny hjemmeside med film og undervisningsmateriale giver nu gode råd til sundhedsprofessionelle, lærere, pædagoger, politi og socialrådgiveres arbejde med at håndtere mistanke, udredning og afklaring af seksuelle overgreb mod børn og unge.

Overgrebssager er svære at udrede

Der er mange sager, som ikke ender hos politiet, eller hvor der ikke falder dom, for eksempel fordi bevisbyrden mangler, fortæller Per Larsen, formand for Børnerådet, der er blandt ophavsmændene til hjemmesiden.

– Det betyder, at alt for mange børn ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor er det helt utroligt vigtigt, at fagfolk, der arbejder med børn, får den nyeste viden og de rette redskaber til at spotte børn, der har været udsat for overgreb, understreger han.

Det er først og fremmest barnets udsagn eller adfærd, der kan give mistanke om, at der er foregået et seksuelt overgreb. Men sagerne er komplekse, og derfor har fagfolk brug for støtte og uddannelse, siger børnepsykolog og en af initiativtagerne til projektet Katrine Zeuthen.

– Jeg har arbejdet med seksuelle overgreb i mange år og set, hvor svære de her sager er at håndtere og udrede. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået en samlet vidensplatform, hvor fagfolk kan hente hjælp, så de bliver endnu bedre klædt på til at handle, hvis der opstår mistanke om et overgreb.