Stor mangel på socialrådgivere i de mindre kommuner

Ledigheden blandt socialrådgivere er meget lav – og efterspørgslen er stigende, konkluderer ny analyse fra Dansk Socialrådgiverforening. Nyuddannede fylder dog relativt meget i ledighedsstatistikken – de opfordres til at søge job i de mindre kommuner.

En meget lav ledighed blandt socialrådgivere – 2,5 procent på landsplan – kombineret med en stigende efterspørgsel på socialrådgivere er en udfordring, konkluderer en ny analyse fra Dansk Socialrådgiverforening. Oven i det kommer der en afgang fra faget på grund af alder – afgangen forventes at toppe i 2016 til 2017.

Trods den lave ledighed fylder nyuddannede relativt meget i ledighedsstatistikken, som også viser, at de nyuddannede klumper sig sammen i de større byer, hvor uddannelsesstederne typisk er placeret. Eksempelvis var der pr. 1. oktober sidste år 33 ledige dimittender i Aarhus, 29 i Odense og 60 i København.

Mobilitet blandt nyuddannede

Ifølge analysen er der tale om en geografisk bestemt mangel på socialrådgivere i så godt som alle regioner i landet. Derfor fastslår analysen, at der kan være behov for at italesætte behovet for mobilitet blandt de ledige – herunder en hurtigere overgang fra studie til job og at understøtte, at de studerende og nyuddannede søger derhen, hvor de ledige job er.

– Vi kan se, at det især er uden for de større byer, at der er så godt som ingen ledige socialrådgivere. Og vi ved, at nogle af de mindre kommuner har svært ved at få besat ledige stillinger. Når vi så samtidig kan se, at der er ledige dimittender i uddannelsesbyerne, så kan vi kun opfordre nyuddannede til at søge ud i de mindre kommuner, som har ledige stillinger, siger Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening.

Flere socialrådgivere på vej

I analysen understreges det, at rekrutteringsbehovet ikke alene kan løses ved øget mobilitet blandt de ledige, og derfor er Dansk Socialrådgiverforening gået i dialog med professionshøjskolerne om et øget optag af studerende. Foreløbig har socialrådgiveruddannelserne i Holstebro og Aabenraa ifølge Niels Christian Barkholt meldt ud, at de vil optage flere studerende.

Han vurderer, at en af årsagerne til, at efterspørgslen på socialrådgivere er stigende, er, at kommunalpolitikerne anerkender, at det betaler sig at investere i de forebyggende indsatser – og at det efter svensk forbillede er hensigtsmæssigt at sikre, at socialrådgiverne ikke sidder med for store sagsbunker. Derudover vil arbejdet med de mange nytilkomne flygtninge også skabe et behov for langt flere socialrådgivere på integrationsområdet.

I næste nummer af fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer 4. februar, kan du læse om fire nyuddannede socialrådgiveres erfaringer med at søge job i de mindre kommuner.