Arbejdsskader: 25,5 mio. kr. i erstatning til socialrådgivere

Dansk Socialrådgiverforening har i 2023 hjulpet 208 socialrådgivere med arbejdsskader, hvoraf 37 har fået erstatning. I 106 tilfælde har medlemmer fået hjælp i sociale sager om sygedagpenge, seniorpension, fleksjob og førtidspension.

I 2023 har 37 socialrådgivere tilsammen fået udbetalt 25,5 millioner kroner i erstatning for arbejdsskader. De fleste sager handler om vold, trusler og chikane, men der er også sager om fald, trafikulykker og langvarige følger efter smitte med covid19.

I tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at der har været tale om arbejdsskade i form af f.eks. fald, trafikskade, trusler, vold samt udhængning, anerkendes sagerne som regel, mens det fortsat er vanskeligt at opnå anerkendelse i sager, hvor der er tale om dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Af de 37 medlemmer er 14 tilkendt førtidspension på grund af arbejdsskadens følger. Der er i en række sager tale om yngre medlemmer med alvorlige erhvervsmæssige følger, som af denne grund har fået store erstatningsbeløb for tab af erhvervsevne.

Hvis du er udsat for en arbejdsulykke, skal du kontakte din arbejdsgiver, der skal anmelde skaden. Hvis der er tale om en erhvervssygdom, skal du kontakte din læge, der skal anmelde skaden. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på 70101099.

Læs mere om arbejdsskader