Bekymrende høje sagstal på jobcentre

Socialrådgiverne i jobcentrene har nu 48 procent flere sager, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes formand vurderer, at situationen på jobcentrene er alarmerende og uholdbar.

I jobcentrene har socialrådgiverne 48 procent flere sager, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler i sine vejledende sagstal, viser ny undersøgelse. Det svarer til, at socialrådgiverne i gennemsnit har 82 sager, når det gælder ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet – de såkaldte matchgrupper 2 og 3.

Undersøgelsen viser et spænd fra 40 sager i den kommune, der har færrest sager, til 200 i den kommune, som har flest sager. Dansk Socialrådgiverforeningen anbefaler mellem 40-55 ledige borgere pr. socialrådgiver.

Reform af jobcentre kræver lavere sagstal

Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, vurderer, at situationen på jobcentrene er uholdbar.

– Dels er antallet af sager pr. socialrådgiver alt for højt, dels er der tale om en stigning i antallet af sager på otte procent i forhold til den tilsvarende undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening lavede for to år siden. Det er meget alarmerende – ikke mindst set i lyset af, at der i perioden har været stort politisk fokus på området, siger Majbrit Berlau og uddyber:

– Det er indlysende, at én socialrådgiver ikke kan levere en tilstrækkelig kvalificeret indsats til 100 eller 200 kontanthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed. Politikerne – og Carsten Koch-udvalget – er nødt til at være opmærksomme på socialrådgivernes store arbejdspres, når de skal forhandle om en reform af arbejdet på jobcentrene – ellers kan en nok så god løsning vise sig at være uden effekt.

Majbrit Berlau gør også opmærksom på, at det store sagspres kan være en barriere for implementeringen af kontanthjælpsreformen, som træder i kraft den 1. januar.

– De aktivitetsparate ledige har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og helhedsorienteret. Det tager ekstra tid, og kan blive svært at indfri med et sagstal, der er dobbelt så højt, som det DS anbefaler.

Stor kommunal forskel i børnesagstal

På området for udsatte børn viser undersøgelsen, at der er stor forskel på, hvor mange sociale børnesager, socialrådgiverne har i de enkelte kommuner. Socialrådgivere i kommunen med færrest børnesager pr. rådgiver har et sagstal på 25, mens sagstallet er 85 i den kommune, der har flest sager pr. rådgiver.

Det gennemsnitlige antal sager er 47, hvilket er fire procent over Dansk Socialrådgiverforenings   vejledende sagstal, som anbefaler 30-45 sager – opgjort pr. barn.

– Det er utilfredsstillende, at mange socialrådgivere forsat har for mange børnesager. Det er en god investering at satse på forebyggelse og på en helhedsorienteret, håndholdt indsats. Det lader sig ikke gøre, hvis sagstallet er for højt, siger Majbrit Berlau.

Læs hele undersøgelsen

Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal


Det viser undersøgelsen

På fem ud af seks områder har socialrådgiverne flere sager, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

De aktuelle, gennemsnitlige sagstal sammenholdt med Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal ser sådan ud:

  • Beskæftigelsesområdet: 82 (DS anbefaler 40-55)
  • Børnefamilieområdet: 47 sager (DS anbefaler 30-45 opgjort pr. barn)
  • Børnehandicap-området: 57 sager (DS anbefaler 40-55 opgjort pr. barn)
  • Voksenhandicap-området: 102 sager (DS anbefaler 70-85)
  • Voksenpsykiatri-området: 97 (DS anbefaler 55-70)
  • Sygedagpengeområdet: 44 (DS anbefaler 35-50)

132 tillidsrepræsentanter har deltaget i undersøgelsen, der er sendt
ud til 321 deltagere. Det giver en svarprocent på 41.