DS: Carsten Koch-anbefalinger kræver tillidsreform og mindre bureaukrati

Dansk Socialrådgiverforening ser mange gode takter i Carsten Koch-udvalgets anbefalinger. Men hvis de skal føres ud i livet, kræver det, at socialrådgiverne i jobcentrene får mere tid til kerneopgaven, og at der vises tillid til deres faglighed.

Anbefalingerne i Carsten Koch-udvalgets rapport blev i går lækket til pressen, og Dansk Socialrådgiverforening ser flere positive elementer, som kan styrke indsatsen for de ledige.

Blandt andet anbefaler udvalget, at ledige fremover skal have mere individuelle og målrettede tilbud om eksempelvis uddannelse, aktivering og samtaler i jobcentrene.

DS-formand Majbrit Berlau bakker op om styrkelsen af den individuelle indsats, men savner, at ekspertgruppen i højere grad havde gjort op med de mange proceskrav i jobcentrene.

– Anbefalingerne taler for færre proceskrav, men lægger samtidig op til nyt bureaukrati i jobcentrene, hvor der for eksempel er udsigt til krav om samtaler med den ledige hver måned i de første seks måneder og derefter hver tredje måned. De konkrete tiltag matcher ikke intentionerne i anbefalingerne, og jeg forventer egentlig, at der kommer nogle flere udmeldinger på dette område.

Styrket indsats kræver tillid til socialrådgiverne

Skal styrkelsen af den individuelle indsats for den enkelte ledige for alvor føres ud i praksis, kræver det et politisk opgør med bureaukratiet i jobcentrene, understreger Majbrit Berlau.

– Meningsløst bureaukrati og overflødige regler tager tid fra borgerkontakten og står i vejen for at styrke indsatsen for den enkelte ledige. Derfor bør politikerne i både kommuner og folketing sætte handling bag løfterne om en tillidsreform og mindre bureaukrati i det offentlige. Tilliden til medarbejderne kan ligge på et meget lille sted.

En ny undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med Mandag Morgen viser, at otte ud af ti socialrådgivere i jobcentrene oplever, at mængden af kontrol og administration er steget de seneste to år.

Majbrit Berlau påpeger desuden, at kommunerne bør sikre et sagstal i jobcentrene, der er lavt nok til at gøre det muligt for jobkonsulenterne at prioritere den individuelle indsats.

– Ellers kan vi ikke indfri de politiske ambitioner på området.

Skal prioritere virksomhederne

Carsten Koch-udvalget anbefaler desuden, at der skal være et større fokus på virksomhederne i arbejdsmarkedsindsatsen. Jobcentrene skal i højere grad levere proaktiv og koordineret service, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov, og jobcentrene skal arbejde sammen på tværs af kommunegrænser.

Det kræver ifølge rapporten, at medarbejderne i jobcentrene har den rette viden samt kendskab til arbejdsmarkedet og virksomhedernes behov. Derfor skal kendskabet til virksomhederne og deres måder at rekruttere medarbejdere styrkes.

Dansk Socialrådgiverforening ser positivt på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Men Majbrit Berlau understreger samtidig, at der rent politisk her er tale om en ny opgave til jobcentrene.

– I den nuværende indsats er politikernes fokus på de ledige og jobcentrenes kontrol af deres jobsøgningsindsats. Et virksomhedsfokus giver nogle nye og bedre muligheder for at skabe et match. Men det kræver grundig indsigt i både erhvervsliv og den enkelte lediges kompetencer, og kommunerne er nødt til at sikre tid og faglighed til at skabe og sikre det match.

Anbefalingerne i Carsten Koch-udvalgets rapport blev i går lækket til pressen, og Dansk Socialrådgiverforening vælger derfor at kommentere overordnet på anbefalingerne. Rapporten er i øjeblikket til gennemsyn hos arbejdsmarkedets parter, og da der stadig er mulighed for ændringer i rapporten, er Dansk Socialrådgiverforening tilbageholdende med at kommentere indholdet på detaljeniveau.