Offentlige arbejdspladser får hjælp til at nedbringe sygefravær

Beskæftigelsesministeriet har lanceret en ny indsats, der skal hjælpe offentlige arbejdspladser med at håndtere og forebygge sygefravær. Den består af en hjemmeside, en hotline, et rejsehold og en ansøgningspulje.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Beskæftigelsesministeriet har sammen med blandt andet Arbejdstilsynet lanceret en ny indsats, der skal hjælpe offentlige arbejdspladser med at håndtere og forebygge sygefravær.

Indsatsen består af en hjemmeside med konkrete redskaber, der gør det mere let og overskueligt at arbejde med sygefravær. Der er også oprettet en telefonisk hotline samt et gratis rejsehold, der kan rykke ud til arbejdspladser, der ønsker ekstra hjælp til at øge trivslen og nedbringe sygefraværet.

Desuden er der åbnet en pulje hos STAR på 50 mio. kr. til særlige offentlige arbejdspladser, der ønsker at arbejde målrettet og systematisk med sygefravær og trivsel. Puljen er blandt andet målrettet fængsler, hospitaler, psykiatri, døgninstitutioner og erhvervsskoler.

Find redskaber, hotline og rejsehold på hjemmesiden www.sygefravær.dk og se ansøgningspuljen.