FAQ om vaccination og ansættelse

Forhandlingsfællesskabet har lavet en FAQ om vaccination og ansættelse. DS' FAQ om COVID-19 bliver opdateret med informationerne.

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret mod COVID-19?

Nej, en arbejdsgiver kan ikke kræve, at medarbejdere lader sig vaccinere mod COVID-19. En vaccination er et invasivt indgreb i kroppen, som griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.

Kan jeg blive fyret, hvis jeg ikke vil eller kan blive vaccineret?

Nej, som udgangspunkt ikke. Men i helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod COVID-19, hvis du f.eks. skal arbejde i et land, hvor indrejse kræver vaccination mod COVID-19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver først afsøge, om der er andet arbejde inden for dit arbejdsområde, som du kan omplaceres til. Hvis der ikke er sådant arbejde, vil arbejdsgiver i sidste ende kunne afskedige dig, da der ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre.

For sundhedspersonale og plejepersonale, som arbejder med særlige risikogrupper, kan der, hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter og beboere, værnemidler og smittescreening ved hjælp af tests, være enkelte konkrete tilfælde, hvor en afskedigelse kan være saglig.

Må arbejdsgiver spørge, om jeg er blevet vaccineret?

Oplysninger om vaccination er en helbredsoplysning. Arbejdsgiver må ikke anmode om helbredsoplysninger, hverken før eller under ansættelsen. Kun i de helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at du har en vaccination, kan arbejdsgiver spørge, om du er vaccineret.

» Læs mere om arbejdsforhold ifm. corona her

» Læs FH’s vejledning om coronavirus her