Kunstig intelligens: GPS skal guide socialrådgivere til hurtigt overblik

En GPS skal gøre det nemmere for både sagsbehandler og borger at få et overblik over den enkeltes sag. Det er målet med it-projektet EcoKnow, hvor Dansk Socialrådgiverforening er inviteret med – for at sikre socialfaglighed, etik og borgerens retssikkerhed.

”En GPS til lovgivningsland og gode eksempler”.

Sådan forklarer Thomas Hildebrandt, lektor på IT-Universitetet i København ønsket til det helt konkrete udbytte af projekt EcoKnow.

Et fireårigt it-projekt, der har som mål at demonstrere, at digitale løsninger med brug af big data og kunstig intelligens rent faktisk kan forbedre kvaliteten for både sagsbehandlere og borgere i såvel familieafdelinger som jobcentre. Ved at gøre sagsbehandlingen mere smidig, mere borgernær og i sidste ende give færre fejl, færre klager, mere tilfredse borgere og medarbejdere.

Brug af evidens

Projekt EcoKnow vil udvikle digitale løsninger, hvor ændringer i loven kan integreres løbende i systemet – og af kommunens egne ansatte. Digitale løsninger, som gør det muligt for sagsbehandlerne at trække på store mængder data, der findes fra tidligere sagsforløb. Men med fortsat plads til et fagligt skøn.
– Ligesom en GPS kan udregne en ny rute, hvis der er vejarbejde, eller den foreslåede vej ikke tages, skal sagsbehandlersystemerne kunne foreslå nye planer for borgeren, når der sker lovændringer, eller der opstår en ny situation – for eksempel sygdom. Samtidig skal systemerne kunne trække på, hvad der har virket i tidligere forløb, så vi gør brug af evidens, fortæller Thomas Hildebrandt, projektleder på EcoKnow.

Plads til fagligt skøn

Ud over IT-Universitetet er både Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Syddjurs Kommune og Københavns Kommune med som partnere. Tillige deltager en række private firmaer som Exformatics, KMD og Globeteam samt Kammeradvokaten og Dansk Socialrådgiverforening.

I Dansk Socialrådgiverforenings ressourcegruppe om teknologi ser man EcoKnow som en adgang til både netværk, viden og mulighed for at bidrage med socialfaglig viden i udviklingen af fremtidens it-system, som man håber kan være med til at øge borgernes retssikkerhed. DS’ formand, Majbrit Berlau, som står i spidsen for ressourcegruppen, siger:

– Vi er glade for at være inviteret med i projektet. Vi vil holde særligt øje med, at socialrådgivernes faglige skøn ikke bliver klemt af den nye teknologi. Man må ikke tro, at automatiserede systemer kan erstatte det arbejde, som socialrådgiverne udfører, men de kan supplere og måske kvalificere.


Budget på 25 millioner

EcoKnow har et samlet budget på knap 25 millioner kroner – Innovationsfonden bidrager med de 16 millioner. Projektet blev sparket i gang på et kickoffmøde på DTU den 20. september. Projektet ansætter to ph.d.-studerende og to postdoc i 2018-2020.

Læs mere om it-projektet i næste udgave af fagbladet Socialrådgiveren, som udkommer den 23. november.