Hårdere straf for trusler mod socialrådgivere

Regeringen har lanceret sin såkaldte ”Respektpakke,” som blandt andet skærper straffen for vold og trusler mod offentligt ansatte. Vigtigt signal, men forebyggelse er afgørende, understreger DS.

Målet med regeringens respektpakke, som blev lanceret 4. maj, er ifølge Justitsministeriet at ”øge respekten for det fælles og for dets repræsentanter” blandt andet via skærpede straffe for vold og trusler mod offentligt ansatte og deres familiemedlemmer.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, glæder sig især over, at trusler mod offentligt ansatte, som fremsættes på digitale medier, tages mere alvorligt. Fremover skal politiet tage imod anmeldelser fra arbejdspladserne om grov udhængning og køre straffesagerne. Førhen skulle sådanne straffesager køres som civile søgsmål.

– Det er DS, som sammen med vores hovedorganisation, FTF, har arbejdet for bedre muligheder for at retsforfølge personer, der krænkende og uretmæssigt hænger socialrådgivere ud for at have begået ulovligheder. Så vi er meget tilfredse med, at ministeren har lyttet til os på det punkt, siger Majbrit Berlau.

Politikerne bør dog være opmærksomme på, at respektpakken ikke kan stå alene, understreger DS-formanden.

– Det vigtigste er, at konflikterne forebygges. Det sker bedst ved at sikre gode rammer for dialog mellem borgere og offentligt ansatte. Det handler om mere tillid til både medarbejdere og borgere – og om at give tid til relationsarbejdet, siger Majbrit Berlau.

Læs mere om trusler og vold

Respektpakkens tiltag om vold og trusler mod offentligt ansatte

  • Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste udvides til også at omfatte indirekte trusler
  • Anklagemyndigheden skal øge fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for lovbrud at have begået ulovligheder
  • Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når overgrebet sker i den pågældendes fritid
  • Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste
  • Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste.

Kilde: Justitsministeriet