DS ser frem til samarbejde med ny regering

Dansk Socialrådgiverforening byder den nye regering og det nyvalgte folketing velkommen med ønsket om et godt samarbejde. I den kommende tid vil vi præsentere de nye ministre for vores bud på de aktuelle socialpolitiske udfordringer.

– Løsningerne på de socialpolitiske udfordringer, som Danmark står med, skal findes i en tæt dialog mellem fagfolk, foreninger og politikere. Og som altid arbejder Dansk Socialrådgiverforening konstruktivt sammen med den til enhver tid siddende regering og det demokratisk valgte folketing. Vi glæder os derfor til at dele vores mange erfaringer og vores store viden om, hvad der virker i det sociale arbejde, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Der er flere aktuelle dagsordener, som Dansk Socialrådgiverforening mener, er afgørende for at sikre fremtidens velfærdssamfund. Investering i socialt arbejde, fokus på de mest udsatte børn og voksne, fokus på, hvordan vi åbner og skaber et mere rummeligt arbejdsmarked, et nyt dagpengesystem, afbureaukratisering og sikring af en god integrationsstart – er nogle af dem.

Social huskeliste

Allerede før de nye ministre satte sig på taburetten, sendte Majbrit Berlau en social huskeliste til regeringen i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

– Spørgsmålet for en kommende regering er ikke, om vi har råd til socialt forebyggende arbejde. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at investere i det sociale arbejde. Hverken på den menneskelige konto eller på samfundsbudgettet. Spørgsmålet er snarere, hvordan vi kommer godt i gang, og hvordan vi begrænser det bureaukrati, der i dag sluger tid og ressourcer fra de indsatser, der virker, skrev Majbrit Berlau blandt andet.

Bekymrende initiativer

Venstre-regeringen og dens støttepartier har både før og under valgkampen profileret politiske tiltag, som Dansk Socialrådgiverforening ikke fagligt kan anbefale. Det gælder f.eks. nedsættelsen af den kriminelle lavalder, nedsættelse af ydelser samt en strammere linje på asylområdet, der risikerer at forlænge flygtninges ophold i asylcentrene markant.

I regeringsgrundlaget er der også lagt op til en række bekymrende initiativer. Besparelserne på de kommunale budgetter via det såkaldte omprioriteringsbidrag er et af de temaer, Majbrit Berlau allerede har debatteret i medierne. På andre områder kan Dansk Socialrådgiverforening umiddelbart finde fælles fodslag med regeringen og støttepartierne – eksempelvis på spørgsmålet om afbureaukratisering og investering i det sociale arbejde, som flere Venstre-kommuner har taget til sig.

– Uanset hvilket tema vi debatterer, er vores faglighed og mange erfaringer udgangspunktet. Den viden er afgørende for at kvalificere den demokratiske debat, siger Majbrit Berlau.