73,3 mio. kr. til lavere sagstal i København

Den nye budgetaftale i Københavns Kommune afsætter 73,3 mio. kr. over fire år til lavere sagstal pr. socialrådgiver i projektet ”Flere skal med”. Rikke Troelsen er fællestillidsrepræsentant på Jobcenter København, og hun forventer øget borgertilfredshed, faglighed og medarbejdertrivsel.

I Københavns Kommune er der netop afsat penge til lavere sagsantal pr. socialrådgiver i projektet ”Flere skal med”. Rikke Troelsen er socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant på Jobcenter København. Hun er begejstret over politikernes beslutning om at afsætte 73,3 mio. kr. over fire år.

– Det giver resultater på borgertilfredshed, fagligheden og medarbejdertrivsel. Vi har jo brugt rigtig mange år på det her, og jeg kan ikke rigtig tro på, at det faktisk er sket, siger hun.

For Rikke Troelsen er den nye budgetaftale i Københavns Kommune rigtig god læsning. Beslutningen om at afsætte 73,3 mio. kr. over fire år til lavere sagstal pr. socialrådgiver er også en stor nyhed i en fortælling, der begynder anderledes dystert. Nemlig med demonstrationer foran Jobcentret på Lærkevej i København.

– Vi startede tilbage i 2016-17, hvor ’Jobcentrets Ofre’ startede med at demonstrere foran jobcentret. Der var nogle socialrådgivere, der valgte at lave en kronik til Politiken om arbejdsforholdene, og det bakkede vi andre op om. For det stod skidt til på Lærkevej. Borgernes og socialrådgivernes utilfredshed handlede ikke mindst om, at socialrådgiverne dengang sad med ansvar for mellem 180 og 220 borgere hver, og at det gik hårdt ud over borgernes behov for afklaring og for at få individuel hjælp og støtte, siger hun.

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal anbefaler mellem 40 og 55 borgere pr. socialrådgiver. I april 2018 dokumenterede en nedsat taskforce, at der var store mangler i det sagsarbejde, som Jobcenter Lærkevej leverede, og at det meget høje sagstal kunne være en afgørende årsag til problemerne. Rapporten konkluderede, at Københavns Kommune burde investere massivt i beskæftigelsesindsatsen, så medarbejderne fik et rimeligt antal sager og ledige borgere en bedre behandling.

Taskforcen blev startskuddet til et forsøg med lavere sagstal, der startede ved årsskiftet i 2018 og løb to år frem. Der var i alt 18 ansatte i forsøgsafdelingen, hvor de 10 personligt koordinerende sagsbehandlerne fik sænket sagstallet til 50. Forsøgsafdelingen arbejder med aktivitetsparate borgere over 30 år, hvor mange har langvarige kontanthjælpsforløb bag sig og slås med omfattende problemer ud over ledighed. Hidtil havde politikerne afvist, at der var noget at komme efter, og KL havde også bakket op om jobcenterets måde at organisere arbejdet på. Men evalueringen af forsøget på Lærkevej talte sit eget tydelige sprog.

Ph.d. Mikkel Bo Madsen stod i spidsen for evalueringen. Han pegede bl.a. på, at der var sket en ’faglig forvandling’ hos sagsbehandlerne, og at borgerne oplevede sagsbehandlerne som troværdige og med tillid til, at de kan hjælpe dem videre i livet. Rikke Troelsen sidder med samme indtryk:

– Nu arbejder de på en helt anden måde end før. Mere sparring, mindre teams – og vores borgere kan virkelig mærke, at de er meget mere nærværende. At de f.eks. også kan komme på udgående besøg hos borgeren, hvis det er det, der er brug for. Det viser bare, at med færre sager og mere tid, så får vi mere borgertilfredshed, højere faglighed og selvfølgelig også stigende medarbejdertrivsel. Det er så godt, at politikerne har prioriteret, at det her kan fortsætte, siger Rikke Troelsen.