Trivsel og motivation i uddannelsesverdenen

Hvad er et godt arbejdsliv på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner? BFA Velfærd og Offentlig administration sætter det næste halve år fokus på det spørgsmål i artikler og podcasts.

BFA Velfærd har fået udarbejdet en undersøgelse af trivsel og motivation blandt undervisere på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Undersøgelsen er lavet af Københavns Professionshøjskole. Den viser blandt andet, at de fleste undervisere i udgangspunktet er glade for deres arbejde – især for kerneopgaven, og cirka en tredjedel skriver om deres fremtidsplaner, at de er på rette hylde og gerne vil fortsætte i samme eller et lignende job. Men mellem en tredjedel og halvdelen synes, at arbejdspresset er stort, og derfor overvejer en del alligevel, om de kan holde til deres arbejde resten af arbejdslivet, og de spekulerer over, hvad de skal gøre ved denne situation.

Over det næste halve år formidles fra undersøgelsen i alt syv artikler og syv podcastepisoder:

  1. Ny undersøgelse: hvad skaber trivsel og motivation. Er lanceret
  2. Kerneopgaven skaber den grundlæggende motivation. Lancering: 29. september
  3. Især to hovedkilder til frustration. Lancering: 13. oktober
  4. Tvivl om resten af arbejdslivet. Lancering: 27. oktober
  5. Midt i arbejdslivet: Øget ansvar og motivation. Lancering: 10. november
  6. Mestringsstrategier: Fra individuelle til fælles. Lancering: 24. november
  7. Ledelse på uddannelsesinstitutioner. Lancering: 8. december.

Efter nytår udkommer en samlet BFA-publikation om undersøgelsen.

» Find undersøgelsen, artikler og podcast her.