Kursus for AMiR – Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, om hvordan du kan udfylde rollen som AMiR og hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

På dette arbejdsmiljørepræsentant-kursus får du ideer, tips og råd til, hvordan du kan opbygge et solidt netværk, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant samt hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Kurset foregår 24.-25. februar 2020 i Vejle.

Vi kommer rundt om samarbejdet med ledelsen, TR og i MED/SU, kontakten til baglandet og sætter fokus på forebyggelse af stress.

Det er DS’ konsulenter, der underviser på kurset, som også får besøg af DS’ næstformand Ditte Brøndum.