DS: Både godt og skidt i Finanslov

Trods flere gode takter i finanslovsaftalen, beklager DS’ formand, at det ikke lykkedes at lave en aftale, som sikrer forhøjet fradrag på fagforeningskontingentet. Det ærgrer også, at mulighed for efteruddannelse svækkes.

Regeringen, Venstre og Konservative har indgået en finanslovsaftale for næste år, som ikke indeholder det forhøjede fradrag på fagforeningskontingentet, som regeringen ellers lagde op til at hæve sammen med Enhedslisten.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau er ærgerlig over, at det ikke lykkedes regeringen at sikre det forhøjede fradrag.

– I vores optik er en stærk fagbevægelse og den danske model en forudsætning for et velfungerende velfærdssamfund, som vi kender det.  Derfor er det ærgerligt, at fradraget på fagforeningskontingentet ikke forhøjes, siger Majbrit Berlau og tilføjer, at arbejdet med tillidsreformen optimeres ved at styrke fagbevægelsen.

Mulighed for efteruddannelse forringes

Majbrit Berlau er også ærgerlig over, at det ikke lykkedes at afvikle besparelsen på SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), der sikrer arbejdsgiveres dækning for noget af medarbejdernes løn, mens de er på efter- eller videreuddannelse.

– Økonomien er allerede i dag en barriere for socialrådgiveres mulighed for efter- og videreuddannelse, og når regeringen nu fjerner SVU’en for alle med en videregående uddannelse, bliver vilkårene for kompetenceudvikling forringet, og det betyder, at også socialrådgiveres efteruddannelsesmuligheder er svækkede, siger Majbrit Berlau.

Hjælp til unge hjemløse er lappeløsning

Finanslovsaftalen afsætter 20 mio. kroner årligt over de næste fire år til unge hjemløse, samt 40 mio. kroner i alt frem til 2017 til at sikre flere og billigere ungdomsboliger – men DS så hellere, at de meget lave satser i kontanthjælpsreformen blev afskaffet.

– Det er fint, at regeringen forholder sig til den stigende hjemløshed blandt unge, men den bedste vej er dog at afvikle de meget lave satser i kontanthjælpsreformen. Men vi byder meget gerne ind på brugen af de afsatte midler, så de kan bruges til reelt at hjælpe de unge, der i dag og fremover rammes af hjemløshed, siger Majbrit Berlau

Større gevinst for kontanthjælpsmodtagere ved at være i job

Finanslovsaftalen indeholder også elementer, som Majbrit Berlau bakker op om. Det gælder først og fremmest et beskæftigelsestiltag, som skal sikre kontanthjælpsmodtagere, der arbejder deltid ved siden af kontanthjælpen, en større gevinst ved at være i job. Fra 2014 hæver regeringen fradraget for modregning for indkomst i kontanthjælp fra 15 kroner pr. time til 25 kroner pr. time.

Socialrådgivernes formand er også tilfreds med en opprioritering af indsatsen i psykiatrien, herunder en reduktion af brugen af tvang. Der afsættes 150 mio. kroner i 2014 og 50 mio. kroner årligt i 2015-2017.

Læs mere om finanslovsaftalen på Finansministeriets hjemmeside.