Invitér regionsformanden til OK-klubmøde i marts

For at sikre, at alle får drøftet aftalerne og stemt, opfordres der til at afholde OK-klubmøder i perioden 2.-24. marts. Inviter gerne regionsformanden med til klubmøderne - fysiske som virtuelle.

Om alt går vel, er vi ved forhandlingsbordene inden 1. marts blevet enige med de offentlige arbejdsgivere om nye overenskomster. I så fald kommer aftalerne til urafstemning blandt medlemmer i kommuner, regioner og stat i perioden 10.-24. marts.

Jeg håber, at I mange steder vil holde klubmøder i perioden 2.-24. marts for at drøfte aftalerne og sikre, at alle medlemmer får stemt.

Jeg deltager meget gerne i møderne – fysiske som virtuelle – med et oplæg og drøftelse af aftalernes indhold. Det er en komprimeret periode, så det er først-til-mølle. Hvis jeg ikke selv kan den pågældende dag, forsøger vi at finde en afløser.

Rasmus Balslev – tlf.: 21 46 74 70 / mail rhb@socialraadgiverne.dk
Formand DS Region Øst